nyomtat

megoszt

Erdély külön történelme. Alsóbbrendű iskolák számára
MATUSIK NEP. JÁNOS (szerk.)
Katalóguscédula:
Cím: Erdély külön történelme. Alsóbbrendű iskolák számára
Szerző: MATUSIK NEP. JÁNOS (szerk.)

Megjelenési adatok:
Kolozsvár, 1868
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: történelem
Tárgyszó: Erdély történetet
Műfaj: tankönyv
Szerk. Matusik Nep. János, "a (több helyütt szószerént is) követett irók: Katona István, Bethlen Farkas, Benkő József, Felmer Márton és Éder József Károly, Szalay László, Horváth Mihály, Hunfalvy János, Kőváry László, Szabó Károly, Torma Károly."
Teljes kötet letöltése: [pdf, 1101.5k]
Tartalom:
BÉVEZETÉS. [pdf, 58.5k] [doc, 35.3k]
1. §. Erdély különféle népei
2. §. Erdély elnevezése és czíme
3. §. Erdély történelmének fölosztása

ELSŐ KORSZAK. [pdf, 80.6k] [doc, 64.5k]
Legrégibb események a magyarok betelepedéseig Erdélybe. 884—892. Kr. u.
4. §. Egy kis előzmény, és a szittyák
5. §. A dákok
6. §. A rómaiak
7. §. A góthok
8. §. A hunok
9. §. A gepidák, longobárdok és avarok
10. §. Visszapillantás

MÁSODIK KORSZAK. [pdf, 133.3k] [doc, 138.8k]
A magyarok és ezeknek betelepedése Erdélybe. 884—892.—Erdély állapota tulajdon vezérei, s az Árpád- és vegyes házakból származott magyar királyok alatt. 893—1541.
11. §. A magyarok és ezeknek betelepedése Erdélybe.

Erdély állapota
12. §. A) Tulajdon vezérei alatt
13. §. B) Az Árpádék vagyis nemzeti magyar királyok alatt
14. §. C) A vegyes házakból származott magyar királyok alatt
15. §. E korszakra vonatkozó némi megjegyzések.

HARMADIK KORSZAK. [pdf, 189.7k] [doc, 229.4k]
A nemzeti fejedelmek kormánylata. 1541—1699.
16. §. Néhány előleges szó

A nemzeti fejedelmek.
17. §. Zápolya János Zsigmond
18. §. A négy somlyai Báthory.
      Báthory István
      Báthory Kristóf
      Báthory Zsigmond
      Báthory Endre
19. §. Bocskay István, Rákóczy Zsigmond és Báthory Gábor.
      Bocskay István
      Rákóczy Zsigmond
      Báthory Gábor
20. §. A Bethlenék.
      Bethlen Gábor
      Brandenburgi Katalin
      Bethlen István
21. §. A két Rákóczy György.
      I. Rákóczy György
      II. Rákóczy György
22. §. Rhédey Ferencz, Barcsay Ákos és Kemény János.
      Rhédey Ferencz
      Barcsay Ákos
      Kemény János
23. §. A két Apaffy Mihály
      I. Apaffy Mihály
      II. Apaffy Mihály
24. §. Átnézete e korszaknak

NEGYEDIK KORSZAK. [pdf, 110.7k] [doc, 107.5k]
A fölséges ausztriai uralkodó-házból származott fejedelmek és nagyfejedelmek országlata. 1699—1867.
25. §. Néhány előzetes szó
26. §. I. Lipót, I. József és I. Károly, mint fejedelmek.
      I. Lipót
      I. József
      I. Károly
27. § Mária Terézia, II. József, II. Lipót, I. Ferencz, I. Ferdinánd és I. Ferencz József, mint nagy fejedelmek.
      Mária Terézia
      II. József
      II. Lipót
      I. Ferencz
      I. Ferdinánd
      I. Ferencz József

Tartalomjegyzék [pdf, 62.2k] [doc, 42k]