nyomtat

megoszt

Kézdiszentléleki breviárium
BORCSA JÁNOS
Katalóguscédula:
Cím: Kézdiszentléleki breviárium
Szerző: BORCSA JÁNOS

Megjelenési adatok:
Ambrózia Kiadó, Kézdivásárhely, 2009
Kategória: AMBRÓZIA KIADÓ KÖNYVEI
Témakör: történelem
Műfaj: tanulmányok
ISBN: 978-973-87984-2-7
A kötet megjelenését támogatta Kézdiszentlélek Község Önkormányzata.
Borítóterv: Botos Attila Gojó
Teljes kötet letöltése: [pdf, 6203.6k]
Tartalom:
Borcsa János: Be kell hordanunk mindent
Szekeres Attila: Kézdiszentlélek címere
Dr. Székely Zsolt: Kézdiszentlélek régészeti múltja
Cserey Zoltán–Dr. Binder Pál: Kézdiszentlélek
Cserey Zoltán–Dr. Binder Pál: Kézdikővár (Peselnek)
Kónya Ádám: Kézdikővár
Cserey Zoltán–Dr. Binder Pál: Szárazpatak
Kisgyörgy Zoltán: Kézdiszárazpatak
Cserey Zoltán–Dr. Binder Pál: Kiskászon

Írott források tanúsága
Tüdös S. Kinga: Kézdiszentlélek és környéke az oklevelek tükrében
Oklevelek
Székelyföldi népesség-összeírások
Egyházlátogatási jegyzőkönyv, 1731
P. Kovács Klára–Pakó László: A kézdiszentléleki egyházközség 1829-es vizitációja
Püspöki leirat
Egyházlátogatási jegyzőkönyv, 1848
Kovács Miklós erdélyi püspök levele

Kézdiszentlélek a történetírásban és a szépirodalomban
Szalárdi János: Siralmas magyar krónika
Korabeli portrék a Haller család egyes tagjairól
Cserei Mihály: Erdély históriája
Benkő József: Kézdiszék
Ifjú gróf Teleki Domokos: Egynéhány hazai utazások leírása
Kemény Zsigmond: Özvegy és leánya
Orbán Balázs: Kézdiszentlélek és környéke
Gróf Lázár Miklós: Adatok a Perkő alatti várról és kastélyról Kézdiszentléleken
Szádecky Lajos: Az „özvegy és leánya” megosztozása Kézdiszentléleken
Coroi Artur: Baróti Cserei János deák élete és pályája
Tüdös S. Kinga: Kézdiszentléleki Mátyus alias Mátis János székely főkapitány

Emlékük közöttünk él
Az 1848–1849-es szabadságharc hősi halottai
Az első világháború áldozatai
A második világháború áldozatai
Politikai perek (1956-1965) kézdiszentléleki elítéltjei

Épített örökség
Kónya Ádám: A szentléleki vártemplom
Kónya Ádám: A szentléleki törtvonalas vár
Tüdös S. Kinga: Kézdiszentlélek templomvára
Dékány Tibor: Kérdőjel a Perkő tetején
Babós Imre: A kézdiszentléleki Perkő-kápolna
Kovács András: Kézdiszentlélek templomai
Magyari Lajos: Templomok a múló időben
Kónya Ádám: A Szent István-búcsú színhelyén
Dr. Murádin Beyer Katalin: Felső-Háromszék népi építészetéről
Borcsa Imola–Ördög Ildikó: Vizek világa
Dávidné Bartalis Izabella: A kőfaragó Bartalis család Kézdiszentléleken

Akik előttünk jártak
P. Balás Pál Ágoston
Ferenczi Tóbiás
Kováts Antal
Kovács (Kováts) Tamás
P. Kozma János Demeter
Jákó János
Balogh István
Borcsa Gergely
Borcsa János: Egy pedagógusportré
Ópra Benedek
Iochom István: Ópra Benedek – az ’56-os magyar forradalom egyik áldozata
Bartók Barabás, P. Albert OFM
Szentbeszéd

A lélek mindenesei
Írástudók: papok, kántorok, tanítók névsora
Berecz Gyula: Szentlélek
Peselnek
Szárazpatak
Dr. Mélik István: A Jézusfaragó ember Kézdiszentléleken
Bartos Endre: Közművelődés Kézdiszentléleken
Borcsa János: A népnevelő Szakács Antal
Borcsa János: Megpezsdült zenei élet
Áros Károly: Kézdiszentlélek sportélete
Borcsa János: Ébredés–ébresztők

Szellemi-tárgyi örökség
Bartos Endre: Népszokások, népköltés a húszadik század derekán
Leánymező
Albert Ernő: Népköltészeti gyűjtés
Tóth Mária: Mutatvány népköltészeti gyűjtéséből
Borcsa János: Népköltési gyűjtés
Páll–Gecse Éva: Kisebbségi sorsban a tájnyelv megtartó erő
Páll–Gecse Éva: A kézdiszárazpataki fonó emléke
Bartalis Izabella: A betlehemezés száz éve Kézdiszentléleken
Pozsony Ferenc: A perkői búcsú néprajzi vonatkozásai
Dávid György: Szentbeszéd a perkői búcsún
Szent István királyhoz
Kakas Zoltán: Régi pünkösdök Felső-Háromszéken
G. Olosz Ella: Örökségünk: A szentléleki minta
Örökségünk: A szentléleki párnabütű
Gazda Klára: Régies Kézdiszentléleki párnahím

Népi Emlékírók
Sípos Sámuel: Krónika
Mészáros B. András: Régi népdalok nyomában
Perkő alatt száll a nóta
Régi történetek nyomában
Másfél évszázados nagy lapító
Kovács József: Virágos kenderem elázott a tóban
Ráduly Béla: Törhetetlen hittel
Csurulya Ferenc: Rúgtuk a vagon oldalát és kértük a vizet
Kovács Vince: A kokorevkai lágerben

Kézdiszentlélek napjaink közírásában
Kisgyörgy Zoltán: Cserbotosok unokái Kézdiszárazpatakon
Kisgyörgy Zoltán: Aratáskor Kiskászonban
Kisgyörgy Zoltán: Szentléleken nem állt meg az idő
Iochom István: Tízéves a Szent Klára Öregotthon
Kisgyörgy Zoltán: Kézdikővár félárboccal
Kisgyörgy Zoltán: Régi malom új lisztet jár
Áros Károly: Ötvenéves a Kézdiszentléleki Perkő
Kisgyörgy Zoltán: Perkő alatt, búcsú előtt
Kisgyörgy Zoltán: Régi perkői búcsúk
Magyari Lajos: Búcsú a Perkőn
Borcsa János: Kemény Zsigmond idézése Kézdiszentlélekení
Kisgyörgy Zoltán: Búcsú előtt Kiskászonban
Kisgyörgy Zoltán: Megújuló karácsonyok
Kisgyörgy Zoltán: A szállást kereső szent család
Magyari Lajos: Perkői panoráma
D. Horváth Gábor: Öt esztendő múlt el azóta
Hankó Ildikó: A Perkő
Borcsa Imola: Csillag a sötétben
Borcsa János: Kishazámban

Helynevek
Kézdi Szentlélek falva, ’s annak nevezetesebb helyrészei
Bogáts Dénes: Háromszéki helynevek
Szabó T. Attila: Erdélyi történeti helynévgyűjtése
Fazakas János: Kézdiszentléleki helynevek (1980)

Utószó
Függelék