nyomtat

megoszt

Ugocsa megye
SZABÓ ISTVÁN
Katalóguscédula:
Cím: Ugocsa megye
Szerző: SZABÓ ISTVÁN

Megjelenési adatok:
Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1937
Nyelv: magyar
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: történelem
Tárgyszó: kisebbségtörténet, népiségtörténet, helytörténet, nemzetiség, demográfia, történati alapművek
Műfaj: monográfia, adattár
A Magyarság és nemzetiség. Tanulmányok a magyar népiségtörténet köréből sorozat I. kötete. Szerkesztette MÁLYUSZ ELEMÉR, Hóman Bálint és Domanovszky Sándor közreműködésével.
Teljes kötet letöltése: [pdf, 4069.8k]
Tartalom:
Címlap [pdf, 64.4k] [doc, 24.6k]
Előszó [pdf, 99.9k] [doc, 43k]
BEVEZETÉS. A munka módszere [pdf, 185k] [doc, 178.2k]
ELSŐ RÉSZ. Az eredmény.
I. fejezet. A táj képe [pdf, 122.7k] [doc, 55.3k]
II. fejezet. A telepítési tényezők [pdf, 169.4k] [doc, 123.9k]
III. fejezet. A megtelepülés. [pdf, 860.9k] [doc, 1238k]
1. Magyarok és szászok a Tisza völgyében
2. A Káta-falvak magyar tömbje
3. Gutkeledek a Tisza-Borsovaközön
4. A Hontpázmányok falvai
5. A kisnemesi vidék
6. A terebesi sarok
7. A rutén települési vidék
8. Az avasi oláh települési vidék
IV. fejezet. A megye társadalma a XVI. század második felében [pdf, 286.2k] [doc, 682.5k]
V. fejezet. Két évszázad [pdf, 424.6k] [doc, 1027.1k]
VI. fejezet. Népek sorsa [pdf, 559.5k] [doc, 770k]
1. Magyarok
2. Rutének
3. Oláhok
4. Egyéb
MÁSODIK RÉSZ. Az adatok.
Rövidítések [pdf, 80.6k] [doc, 66k]
Akli
Alsókaraszló
Alsósárad
Andrásfalva
Bábony
Banna
Batár
Batarcs
Benedekháza
Bocskó
Bökény
Csarnatő
Csatóháza
Csedreg
Csepe
Csoma
Dabolc
Daróc
Dob [pdf, 394k] [doc, 485.9k]
Egres
Fancsika
Farkasfalva
Feketeardó
Feketepatak
Felsőkaraszló
Felsősárad
Fertősalmás
Forgolány
Gődényháza
Gyula
Halászföld
Halmi
Hetény
Ilonokújfalu
Isóteleke [pdf, 401.1k] [doc, 502.8k]
Karácsfalva
Kérő
Kétkápolnamező és Dubowch
Királyháza
Kirva
Kiscsongova
Kisgérce
Kiskupány
Kistarna
Komját
Komlós
Kökényesd
Láp
Laskod
Mátyfalva
Nagycsongova
Nagygérce
Nagyszőllős
Nagytarna
Nevetlenfalu
Nyír [pdf, 465.5k] [doc, 607.7k]
Ölyvös
Öszödfalva
Pást
Péterfalva
Rakasz
Rákóc
Salánk
Sásvár
Sósújfalu
Szárazpatak
Szászfalu
Szénamező
Széphegy
Szirma
Szőllősvégardó [pdf, 361.2k] [doc, 427k]
Tamásváralja
Tekeháza
Tiszakeresztúr
Tiszaújhely
Tiszaújlak
Tivadar
Tornatelek
Turc
Túrterebes
Ugocsa
Veléte
Verbőc
Veréce
Veresmart [pdf, 406.3k] [doc, 528.9k]
Mutató [pdf, 284.8k] [doc, 406k]
La démographie historique du comitat Ugocsa [pdf, 205.4k] [doc, 159.7k]
Mellékletek:
I. sz. Ugocsa megye jobbágylakossága 1565/74-ben. [pdf, 3103.1k]
II. sz. Ugocsa megye jobbágylakossága 1775-ben. [pdf, 3397k]
III. sz. Ugocsa megye nemesi lakossága 1754/55-ben. [pdf, 1904.5k]
IV. sz. Ugocsa megye térképe. [pdf, 340.6k]