nyomtat

megoszt

Az erdélyi egyetemi gondolat és a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem története
BISZTRAY GYULA, SZABÓ T. ATTILA, TAMÁS LAJOS (szerk.)
Katalóguscédula:
Cím: Az erdélyi egyetemi gondolat és a M. Kir. Ferenc József Tudományegyetem története
Szerző: BISZTRAY GYULA, SZABÓ T. ATTILA, TAMÁS LAJOS (szerk.)

Megjelenési adatok:
Erdélyi Tudományos Intézet, Kolozsvár, 1941
Nyelv: magyar
Kategória: ERDÉLYI TUDOMÁNYOS INTÉZET KIADVÁNYAI
Témakör: kisebbségtörténet
Műfaj: tanulmányok
Teljes kötet letöltése: [pdf, 41780.7k]
Tartalom:
Címoldalak [pdf, 1071.3k]
HÓMAN BÁLINT: Előszó [pdf, 73.2k]
Az Észak-Erdély hazatérésével újjászervezett kolozsvári m. kir. Ferenc József tudományegyetem 1940. október hó 24-i megnyitó ünnepén elhangzott beszédek. [pdf, 777.1k]
A KORMÁNYZÓ ÚR Ő FŐMÉLTÓSÁGA beszéde
DR. HÓMAN BÁLINT m. kir. vallás- és közoktatatásügyi miniszter ünnepi beszéde
DR. BARTÓK GYÖRGY rector magnificus megnyitóbeszéde
DR. GYÖRGY LAJOS üdvözlő beszéde
DR. DOMANOVSZKY SÁNDOR üdvözlő beszéde
IFJ. GYALLAY-PAP DOMOKOS beszéde az ifjúság nevében
Az erdélyi tudományosság és a m. kir. Ferenc József tudományegyetem története.
BISZTRAY GYULA: Az erdélyi tudományos élet és egyetemi gondolat [pdf, 1117.7k]
SZABÓ T. ATTILA: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület története [pdf, 1000.7k]
MAKKAI LÁSZLÓ: A kolozsvári m. kir. Ferenc József tudományegyetem története 1872—1919 [pdf, 2636.2k]
MÁTRAI LÁSZLÓ: A kolozsvári egyetem és az európai tudományosság [pdf, 1516.8k]
GYÖRGY LAJOS: Az erdélyi könyvtárügy és a kolozsvári Egyetemi Könyvtár [pdf, 2907k]
SZABÓ T. ATTILA: A Ferenc József tudományegyetem építkezéseinek története [pdf, 4436.2k]
RUDAI REZSŐ: Diákjóléti munka a Ferenc József tudományegyetemen 1872—1941 [pdf, 1350.9k]
GÁLDI LÁSZLÓ: Az erdélyi magyar tudományosság és a kolozsvári egyetem hatása a román tudományra [pdf, 1389.1k]
BIRÓ SÁNDOR: A kolozsvári egyetem a román uralom alatt [pdf, 1911.8k]
VITÉZ NAGY IVÁN: A száműzetés évei Szegeden 1920—1940 [pdf, 5018.2k]
BISZTRAY GYULA, v. NAGY IVÁN, SZABÓ T. ATTILA és SZALAI BÉLA: A kolozsvári egyetem újjászervezése [pdf, 2799.5k]
TAMÁS LAJOS: Az Erdélyi Tudományos Intézet [pdf, 574.5k]
SZILY KÁLMÁN: Zárószó [pdf, 197.6k]
Függelék [pdf, 1205.5k]
I. Ferenc József alapító oklevele
Az 1872. évi XIX. t.-c.
Az egyetemnek ideiglenesen Szegedre áthelyezéséről intézkedő 1921. évi XXV. t.-c.
Az egyetem újjászervezéséről intézkedő 1940. évi XXVIII. t.-c.
A nagyszebeni román kormányzótanács közoktatásügyi miniszterének rendelete a kolozsvári egyetemi tanárok eskütételére vonatkozólag
A kolozsvári román prefektus átirata a rektorhoz az egyetemi tanárok eskütételére és további működésére vonatkozólag
Az egyetemi tanács eskümegtagadó határozata
A Mathematikai és Természettudományi Kar határozata az eskü megtagadása ügyében
Az egyetem elvételének jegyzőkönyve
Az Egyetemi Könyvtár elvételének jegyzőkönyve
Az egyetem Növénytani Intézetének, a Botanikus kertnek és az Erdélyi Múzeum
Növénytárának elvétele
A Csillagvizsgáló Intézet átadásáról szóló román nyilatkozat
Az Orvostörténeti Intézet átadásának jegyzőkönyve
Az egyetem visszavételének jegyzőkönyve
Kristóf György Pro memoria-ja
Forrásmunkák és jegyzetek [pdf, 947.6k]
E mű dolgozótársai [pdf, 49.8k]
A képek jegyzéke [pdf, 439.2k]
Tartalomjegyzék [pdf, 98.8k]
Idegen nyelvű összefoglaló [pdf, 537.6k]