nyomtat

megoszt

Alsófehér vármegye monografiája. I. kötet. Első és második rész
Katalóguscédula:
Cím: Alsófehér vármegye monografiája. I. kötet. Első és második rész

Megjelenési adatok:
Alsófehér vármegye közönsége, Nagy-Enyed 1896
Nyelv: magyar
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: történelem
Tárgyszó: monográfia, vármegye, történeti alapművek
Műfaj: monográfia, adattár
Tartalom:
I. rész
Címoldal és előszó [pdf, 1373.2k]
ALSÓFEHÉR VÁRMEGYE FÖLDRAJZI ÉS FÖLDTANI LEIRÁSA. [pdf, 57805.7k]
I. Alsófehér vármegye földrajzi helyzete. Gáspár Jánostól.
II. Alsófehér vármegye domborzati viszonyai.
III. Alsófehér vármegye vizrajzi viszonyainak leirása.
IV. Alsófehér vármegye nevezetesebb typikus kőzeteinek rövid leirása. Herepei Károlytól.
V. Alsófehér vármegye földtani leírása. Herepei Károlytól.
VI. Az Alsó fehér vármegye területén előforduló ásványok. Herepei Károlytól
ALSÓFEHÉR VÁRMEGYÉNEK NÖVÉNY- ÉS ÁLLATVILÁGA. Csató János [pdf, 36045.3k]
ALSÓFEHÉR VÁRMEGYE ÉGHAJLATA. Ávéd Jákó [pdf, 34999.7k]
I. Tájékoztató.
II. Az éghajlat tényezői.
III. Befejezés
Részletes tartalom [pdf, 477.2k]
Sajtóhibák és javítások [pdf, 498.4k]
Mellékletek [pdf, 7591.3k]

II. rész
Címoldal [pdf, 576.3k]
ALSÓFEHÉRVÁRMEGYE NÉPRAJZA
I. Alsófehér vármegye magyar népe. Lázár István [pdf, 66308.6k]
II. Alsófehér vármegye szász népe. Weinrich Frigyes [pdf, 20168k]
II. Alsófehér vármegye román népe. Dr. Moldován Gergely [pdf, 139439.5k]