nyomtat

megoszt

Erdélyi magyar évkönyv, 1937. A kisebbségi magyar polgár kézikönyve.
KACSÓ SÁNDOR (szerkesztette)
Katalóguscédula:
Cím: Erdélyi magyar évkönyv, 1937. A kisebbségi magyar polgár kézikönyve.
Szerző: KACSÓ SÁNDOR (szerkesztette)

Megjelenési adatok:
A „Brassói lapok” és a „Népujság” kiadása, Brassó, 1937
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: kisebbségtörténet
Tárgyszó: kisebbségtörténet
Műfaj: tanulmányok
Teljes kötet letöltése: [pdf, 2475.8k]
Tartalom:
Naptár 1938. évre [pdf, 440.8k] [doc, 1062.4k]

Kacsó Sándor: A tüzhely köré (a szerkesztő előszava) [pdf, 70.4k] [doc, 50.2k]

Molter Károly: Erdély történelmi hangulata 1916-tól Trianonig [pdf, 176.6k] [doc, 149k]

Kisebbségi egyházaink [pdf, 184.9k] [doc, 202.2k]
Nagy József: Az erdélyi kisebbségi református egyház
Heszke Béla: A kisebbségi katolikus egyház
Ürmösi József: A kisebbségi unitárius egyház
Nikodémusz Károly: A romániai Zsinatpresbyteri Ágostai Hitvallásu Evangélikus Egyház
Drechsler Miksa: Az erdélyi zsidó kisebbségi egyház

Iskoláink, egyesületeink [pdf, 205.1k] [doc, 140.8k]
Jancsó Elemér: Az iskolák
Országos jellegü közmüvelődési egyesületeink
Joó István: Erdélyi Muzeum Egyesület
Joó István: Erdélyi Magyar Közmüvelődési Egyesület
Tárcza Bertalan: A Romániai Magyar Dalosszövetség
László Zoltán: Az Erdélyi Kárpát-Egyesület

Szentimrei Jenő: Erdélyi magyar irodalom [pdf, 106.1k] [doc, 97.3k]

Kádár Imre: Az erdélyi magyar szinjátszás problémája [pdf, 67.9k] [doc, 49.7k]

Vásárhelyi Z. Emil: Az erdélyi magyar képzőmüvészet [pdf, 69.3k] [doc, 48.1k]

Lakatos István: Az erdélyi magyar zenei élet [pdf, 94.5k] [doc, 82.9k]

Az erdélyi magyarság gazdasági élete [pdf, 235k] [doc, 347.6k]
Teleki Ádám: A földkérdés és mezőgazdasági szervezeteink
Petrovay Tibor: Szövetkezeti ügyünk
Szabó Béni: A magyar kisipar
Nagy István: A romániai magyar ipari munkás
Bányai Ernő: Az erdélyi magyar ipar tizennyolcéves romániai utja
Vita Sándor: A szabad foglalkozások
Debreczy Béla: A magyar tőke és tőkeképzés
Halász Sándor: Az erdélyi magyar bank- és hitelélet

Sport [pdf, 88.2k] [doc, 71.7k]
László Zoltán: Az erdélyi magyar sportélet mérlege

A kisebbségi életet legjobban befolyásoló jogszabályok [pdf, 195.3k] [doc, 182.8k]
Asztalos Sándor: Közigazgatás
Csákány Béla: Gazdasági törvények

Kacsó Sándor: Kisebbségi jövőnk utja [pdf, 102k] [doc, 94.2k]

Novellák, karcolatok, versek [pdf, 261.5k] [doc, 271.4k]
Bárd Oszkár: Férfihang
Stefan George: Szomoru tánc
Anton Wildgans: Mély pillantás
Gábor István: Három arckép
Gárdos Sándor: Hadiszív
Franz Werfel: Mosoly, lépés lehellet
Karácsony Benő: Vasabroncs
Kelen György: Érettségi találkozó
Kovács György: Kakukfióka
Molter Károly: Erdélyi utasok
I. Szemlér Ferenc: Vihar előtt
Tabéry Géza: Molinkó
Tamási Áron: Kalandos
Tomcsa Sándor: Mindenféle jegyzetek