nyomtat

megoszt

Erdély történelme. Második kötet
KŐVÁRI LÁSZLÓ
Katalóguscédula:
Cím: Erdély történelme. Második kötet
Szerző: KŐVÁRI LÁSZLÓ

Megjelenési adatok:
Kolozsvár, 1859
Nyelv: magyar
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: történelem
Tárgyszó: Erdély, történelem
Műfaj: monográfia, adattár
Tartalom:
Címoldalak [pdf, 67.6k] [doc, 25.1k]
Tartalom [pdf, 82.5k] [doc, 33.3k]
LEVÉLTÁRAINK MINT KÚTFŐK. ORSZÁGOS LEVÉLTÁRAINK. [pdf, 156.1k] [doc, 144.4k]
A fejérvári káptalané
A kolozsmonostori conventé
A főkormányszéké
A fiscalitások archivuma
Az udvari levéltár
TESTÜLETI LEVÉLTÁRAINK.
Megyei levéltáraink
Székely székek levéltárai
A szász nemzeti és széki levéltárok
Városi levéltárok
Egyházi levéltárok
Történelmünk folyamának szintere [pdf, 61.1k] [doc, 36.4k]
NYOLCZADIK KORSZAK. AZ ANJOU-HÁZ URALMA. [pdf, 161.7k] [doc, 196.6k]
1. §. Az Anjou-ház jellemzése
2. §. I. v. Robert Károly király (1310–42)
Erdély ellene küzd (1310–31)
Szervezés évei (1331–42)
3.§. I. v. Nagy Lajos király (1342–82)
Nápolyi hadjárata (1342–52)
Moldva s Oláhhon ellen (1352–70)
Családi czéljai (1370–80)
4. §. Mária királyné (1382–85)
5. §. II. v. Kis Károly király (1385–86)
KILENCZEDIK KORSZAK. AZ ANJOU-HÁZ LEÁNYÁGA. [pdf, 179k] [doc, 203.8k]
6. §. Előzmény
7. §. Zsigmond király (1387–1437)
Trónalapitási küzdelme. (1387–1409)
Császári müködései (1411–1419)
Törökök és hussiták ellen (1420–34)
Erdélyi népzendülés. (1436–37)
8. §. Albert király (1438–1439)
9. §. I. Ulászló király (1440–1444)
TIZEDIK KORSZAK. HUNYADIAK KORA. [pdf, 252k] [doc, 338.9k]
10. §. Előzmény
11. § V. László király (1445–1457)
Hunyadi kormányzósága (1446–52)
László kir. uralma (1452–57)
12. § I. Mátyás király (1458–1490)
Szilágyi Mih. főkormányzósága (1458)
Trónalapitási küzdelme (1458–64)
Szervezés és forradalom (1464–67)
Csehek elleni háborui (1468–76)
A török és császár ellen (1477–90)
TIZENEGYEDIK KORSZAK. HANYATLÁSUNK NAPJAI. [pdf, 182.5k] [doc, 212.5k]
13. §. A papság e korban
14. §. II. Ulászló király (1490–1516)
15. §. II. Lajos király (1516–1526)
16. §. Utószavak
Tárgymutató [pdf, 96.7k] [doc, 119.3k]