nyomtat

megoszt

Erdély öröksége. Erdélyi emlékírók Erdélyről IV. A fejedelem 1613–1629
MAKKAI LÁSZLÓ (szerk.), CS. SZABÓ LÁSZLÓ (közreműködött)
Katalóguscédula:
Cím: Erdély öröksége. Erdélyi emlékírók Erdélyről IV. A fejedelem 1613–1629
Szerző: MAKKAI LÁSZLÓ (szerk.), CS. SZABÓ LÁSZLÓ (közreműködött)

Megjelenési adatok:
Franklin-Társulat, Budapest
Nyelv: magyar
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: történelem
Tárgyszó: emlékírók, Erdély története
Műfaj: emlékiratok
Teljes kötet letöltése: [pdf, 1880.9k]
Tartalom:
Címoldal [pdf, 48.7k] [doc, 27.1k]
Makkai László: Bevezetés [pdf, 165.1k] [doc, 109.1k]
Keserűi Dajka János: Bethlen Gábor nemzetsége, jelleme és tettei. Teljes szövege Pareus Dávid heidelbergi tanárhoz 1618-ban intézett levelének. (Közölte Czvillinger Dávid: «Specimen Hungariae literatae», Francofurti a. M. et Lipsiae, 1711. c. művének 67–77. lapjain). Latinból fordította Novák József. [pdf, 99.6k] [doc, 56.8k]
Bojthi Veres Gáspár: A nagy Bethlen Gábor tetteiről. Szemelvények «De rebus gestis magni Gabrielis Bethlen» című művének III. könyvéből (J. C. Engel: Monumenta Ungarica, Viennae, 1809. 361–434. lapokról). Latinból fordította Novák József. [pdf, 192.1k] [doc, 126k]
Redmeczi T. János: Az felséges Bethlen Gábornak öt rendbeli Isten Anyaszentegyházával cselekedett jótéteményéről. Részletek a Kassán, 1622-ben megjelent mű egyetlen ismert, de hiányos és a marosvásárhelyi ref. kollégium könyvtárában található példányának 5–7. számozatlan és 8–30., 31–33., 36–38., 43–44., 53. és 68. számozott lapjairól. A fennmaradt szöveg 8 számozatlan és 70 számozott lapra terjed. [pdf, 263.3k] [doc, 161.3k]
Toldalagi Mihálynak, az öreg Rákóczi György fejedelem tanácsának és Marosszéknek főkapitányának emlékezetül hagyott írása. Teljes szövege Mikó Imre: «Erdélyi Történelmi Adatok» c. gyüjteménye I. kötetében (Kolozsvár, 1855.) a 223–242. lapokon közölt emlékiratnak. [pdf, 209.2k] [doc, 143.4k]
Kemény János: Bethlen Gáborról. Részlet a Szalay László által szerkesztett «Magyar Történelmi Emlékek» c. sorozat I. kötetében (Pest, 1856.) közölt önéletrajzból (32–152. lapok). [pdf, 554.5k] [doc, 446.5k]
Bethlen Gábor végrendelete. Részlet a végrendeletnek Koncz József által Marosvásárhelyt 1878-ban sajtó alá rendezett kiadásából (10–31 lapokról). [pdf, 153k] [doc, 103.9k]
Időrendi táblázat [pdf, 65.1k] [doc, 34.3k]
Az írók életrajzi adatai [pdf, 72.5k] [doc, 39.4k]
Tartalom [pdf, 55k] [doc, 30.7k]