nyomtat

megoszt

Erdély öröksége. Erdélyi emlékírók Erdélyről III. Tűzpróba 1603–1613
MAKKAI LÁSZLÓ (szerk.), CS. SZABÓ LÁSZLÓ (közreműködött)
Katalóguscédula:
Cím: Erdély öröksége. Erdélyi emlékírók Erdélyről III. Tűzpróba 1603–1613
Szerző: MAKKAI LÁSZLÓ (szerk.), CS. SZABÓ LÁSZLÓ (közreműködött)

Megjelenési adatok:
Franklin-Társulat, Budapest
Nyelv: magyar
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: történelem
Tárgyszó: Erdély, történelem
Műfaj: emlékiratok
Nagy Szabó Ferenc, Gyulafi Lestár, Krauss György, Sepsi Laczkó Máté, Bocskai István, Mikó Ferenc, Biró Sámuel, egy ismeretlen szász polgár és Borsos Tamás írásaiból.
Teljes kötet letöltése: [pdf, 2395k]
Tartalom:
Címoldalak [pdf, 47.8k] [doc, 27.1k]
Biró Vencel: Bevezetés [pdf, 187.8k] [doc, 110.6k]
Nagy Szabó Ferenc Memorialéjából. Részlet «Memoriale» vagy «Emlékezetül hagyott írás» című munkájából (Mikó Imre: Erdélyi Történelmi Adatok, I. kötet, Kolozsvár, 1855.; az 51–100 lapokról). [pdf, 444.8k] [doc, 362k]
Gyulafi Lestár: Az székelységnek Bocskai mellé való állásának bizonyos eredeti. Szemelvények történeti följegyzéseiből Monumenta Hungariae Historica, Scriptores 33. kötet, Budapest, 1894., 29–30., 36–37., 46–47., 51–52., és 55–70. lapokról.) [pdf, 204.1k] [doc, 139.3k]
Krauss György: Leírása mind a hadi dolgoknak, mind az egyebeknek, amelyek 1599-től 1606-ig Erdélyben történtek. Teljes szövege «Tractatus rerum... ab anno 1599 usque 1606 in Transylvania interventarum» című németnyelvű munkájának (Kemény József: Deutsche Fundgruben der Geschichte Siebenbürgens, I. kötet, Kolozsvár, 1839. 164–217. lapokról). Németből fordította Hartnagel Erzsébet. [pdf, 301.3k] [doc, 203.3k]
Sepsi Laczkó Máté krónikájából. Szemelvények krónikájából (Mikó Imre: Erdélyi Történelmi adatok, III. kötet, Kolozsvár, 1858., 9., 41–42., 46–57., 64–65., 80–85., 97–98. és 100–101. lapokról. Az 1604: XXII. tc. szövegének magyar fordítása a Corpus Juris Hungarici milleneumi kiadása után). [pdf, 218.8k] [doc, 132.6k]
Bocskai István végrendelete. Részlet (Rumy Károly György: Monumenta Hungarica azaz magyar emlékezetes írások, II. kötet, Pest, 1816. 315–338. lap). [pdf, 99.8k] [doc, 62.5k]
Mikó Ferenc és Biró Sámuel: Históriája Báthori Gáborról. Részlet «Historia» című művükből (Monumenta Hungariae Historica, Scriptores 7. kötet, Pest, 1863., 173–240. lapokról). [pdf, 419.4k] [doc, 342k]
Igaz története annak, hogyan jött Báthori Gábor szebenbe. Írta egy ismeretlen szász polgár. Néhány oldal híjján teljes szöveg közlése «Eigentliche Beschreibung, wie und was massen der Báthori Gábor ... bis in seinen Tod gelebt» című névtelen írásnak (Kemény József: Deutsche Fundgruben der Geschichte Siebenbürgens, I. kötet, Kolozsvár, 1839., 253–271. lapokról). Németből fordította Hartnagel Erzsébet. [pdf, 132.1k] [doc, 83.5k]
Borsos Tamás: Utazás a fényes portára. Teljes szövegközlés (Kemény József–N. Kovács István: Erdélyország történetei tára, II. kötet, Kolozsvár, 1837. 233–254. lapokról). [pdf, 140.3k] [doc, 86k]
Időrendi táblázat [pdf, 64.2k] [doc, 35.3k]
Az írók életrajzi adatai [pdf, 76.4k] [doc, 43.5k]
Tartalom [pdf, 60.1k] [doc, 32.3k]