nyomtat

megoszt

Székely oklevéltár V. kötet (1296—1603.)
DR. SZÁDECZKY LAJOS
Katalóguscédula:
Cím: Székely oklevéltár V. kötet (1296—1603.)
Szerző: DR. SZÁDECZKY LAJOS

Megjelenési adatok:
Ajtai K. Albert Könyvnyomdája, Kolozsvár, 1896
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: történelem
Tárgyszó: székely, oklevél, Székelyföld története, székely oklevéltár
Műfaj: okmánygyűjtemény
Teljes kötet letöltése: [pdf, 2213.9k]
Tartalom:
Előszó. Székely történeti kutatásaimról [pdf, 181.9k] [doc, 73.7k]
Oklevelek 1296—1602 [pdf, 983.3k] [doc, 1052.2k]

A székely városok és falvak lakó névlajstroma és rendi beosztása Básta György generalis összeíratása szerint [pdf, 779.5k] [doc, 1054.7k]
Kézdi-szék 1602-iki lajstroma
Orbai-szék » »
Sepsi-szék » »
Kászon-szék » »
Csík-szék » »
Gyergyó-szék » »
Maros-szék 1603-iki »
Maros-szék 1602-iki »
Udvarhely-szék » »
Keresztúr-szék » »

Névmutató [pdf, 223.3k] [doc, 239.1k]
Sajtóhibák