nyomtat

megoszt

A nemzetiségi kérdés
EÖTVÖS JÓZSEF
Katalóguscédula:
Cím: A nemzetiségi kérdés
Szerző: EÖTVÖS JÓZSEF

Megjelenési adatok:
kiadja Ráth Mór, Pest, 1865.
Kategória: ALAPKÖNYVTÁRAK
Témakör: történelem
Tárgyszó: Eötvös József kötete 1865-ben jelent meg, a szerző
Műfaj: tanulmányok
Teljes kötet letöltése: [pdf, 1618k]
Tartalom:
ELŐSZÓ [pdf, 72.1k] [doc, 44k]
I. Az uralkodó eszmék befolyása [pdf, 82.6k] [doc, 56.8k]
II. A nemzetiségi eszme [pdf, 84.2k] [doc, 57.3k]
III. A nemzetiség eszméje Magyarországon [pdf, 98.1k] [doc, 67.1k]
IV. Hazánkban a nemzetiségi kérdésnek csak oly megoldása czélszerű, mely mind a politicai mind a nyelvi nemzetiség nevében tett méltányos követeléseknek megfelel [pdf, 147.1k] [doc, 81.4k]
V. Horvátország [pdf, 78.7k] [doc, 52.7k]
VI. A nemzetiségi kérdés megoldásának feltételei hazánkban [pdf, 60.8k] [doc, 31.7k]
VII. Az ellentétek, melyek a nemzetiségi kérdés megoldásának utjában állnak [pdf, 74.6k] [doc, 46.1k]
VIII. Az állam szükségei s a nemzetiségek követelései [pdf, 118.3k] [doc, 93.7k]
IX. A nemzetiség kérdése megoldásának két rendszere [pdf, 71.2k] [doc, 44.5k]
X. Vajjon a rendszer: mely szerint minden egyes nemzetiségnek jogköre a törvény által határoztatik meg, gyakorlatilag alkalmazható- e hazánkban? [pdf, 80.7k] [doc, 55.8k]
XI. Mik lennének e rendszernek következései az egyéni s polgári szabadságra s a nemzetiségi ellentétek kiegyenlitésére [pdf, 104k] [doc, 75.3k]
XII. Hazánk területének nemzetiségek szerinti felosztása mily hatást gyakorolna az osztrák birodalomra s a hazánkban lakó egyes nemzetiségeknek jövőjére? [pdf, 153.6k] [doc, 86k]
XIII. A nemzetiségi kérdés csak ugy oldathatik meg, ha minden egyesnek egyéni szabadságát biztositjuk [pdf, 76.7k] [doc, 45.6k]
XIV. A szabadság befolyása az egyes nemzetiségekre [pdf, 82.4k] [doc, 55.8k]
XV. Igaz-e hogy a nemzetiségeknek engedett teljes szabadság az ország fennállását veszélyezteti? [pdf, 80.6k] [doc, 54.3k]
XVI. Befejezés [pdf, 121.6k] [doc, 98.3k]