nyomtat

megoszt

Nem lehet. A kisebbségi sors vitája
CSEKE PÉTER, MOLNÁR GUSZTÁV (válogatta)
Katalóguscédula:
Cím: Nem lehet. A kisebbségi sors vitája
Szerző: CSEKE PÉTER, MOLNÁR GUSZTÁV (válogatta)

Megjelenési adatok:
Héttorony kiadó, Budapest, 1989
Kategória: ALAPKÖNYVTÁRAK
Témakör: kisebbségtörténet
Műfaj: tanulmányok
Teljes kötet letöltése: [pdf, 1637.6k]
Tartalom:
Címoldalak [pdf, 57.7k] [doc, 36.4k]
Törzsszöveg [pdf, 1526.9k] [doc, 1513k]

Tartalomjegyzék

Cseke Péter: Egy létparadoxon megoldási kísérletei 1937-ben. A Nem lehet vitáról
ötven év múlva
Makkai Sándor – Reményik Sándorhoz (1934. március 12.)
Makkai Sándorné – Reményik Sándorhoz ([1]934.III.26.)
Makkai Sándor: Hősiesség
Szekfű Gyula: Mégis ők a hősök
Ugron István –Makkai Sándorhoz (1935. április 4.)
Makkai Sándor – Ugron Istvánhoz (1935. április 8.)
Varga Zsigmond – Makkai Sándorhoz (1935. május 6.)
Varga Zsigmond – Makkai Sándorhoz (1935. május 13.)
[Jancsó Béla]: A beteg joga 38
Makkai Sándor –Jancsó Bélához (1936. április 13.)
Jancsó Béla – Makkai Sándorhoz (1936. április 18.)
Levél Dr. Makkai Sándor ref. püspök úrhoz [180 lelkipásztor, tanár, gondnok levele
(1936. május 11.)]
Szentimrei Jenő: Püspökváltás?
Tabéry Géza: És a kövek nem szólanak?
Makkai püspök
Jancsó Béla – Makkai Sándorhoz (1936. május 15.)
Makkai Sándor – Jancsó Bélához (1936. május 18.)
Jancsó Béla – Makkai Sándorhoz (1936. május 23.)
Makkai Sándor – Jancsó Bélához (1936. május 25.)
Reményik Sándor – Áprily Lajoshoz (1936. május 26.)
Reményik Sándor – Makkai Sándorhoz (1936. június 20.)
A Hitel szerkesztői – Makkai Sándorhoz (1936. május 30.)
Vita Sándor – Makkai Sándorhoz (1936. június 14.)
S[chulek] T[ibor]: Erdély kiürítése
Reményik Sándor: „Erdély kiürítése”?
Az Erdélyi Református Egyházkerület – Makkai Sándorhoz (1936. július 7.)
Makkai Sándor püspök búcsúszózata egyházához
Gróf Bánffy Miklós méltatása Makkai püspökről
Bánffy Miklós – Makkai Sándorhoz (1936. június 30)
Albrecht Dezső: Egyre nőnek a veszteségeink
Püspököt
Makkai Sándor volt erdélyi református püspök beszél tízesztendős munkájáról, küzdelmeiről és jövő terveiről
Makkai Sándor válaszol az Universul hamisítási kísérletére
Jancsó Béla – Makkai Sándorhoz (1936. július 20.)
Makkai Sándor – Jancsó Bélához (1936. július 26.)
Jancsó Béla – Makkai Sándorhoz (1936. július 29.)
[Jancsó Béla]: A Makkai-rejtély
Makkai Sándor – Jancsó Bélához (1936. július 30.)
Jancsó Béla – Makkai Sándorhoz (1936. augusztus 11.)
Makkai Sándor – Jancsó Bélához (1936. december 28.)
László Dezső: Makkai Sándor távozásáról
Bánffy Miklós – Makkai Sándor (1937. február 14.)
Makkai Sándor: Nem lehet
[Hegedüs Nándor]: Megjegyzések
Szász Endre: „Nem lehet?”
Pilder Mária –Makkai Sándorhoz (1937. február 15.)
Dr. Kovácsy Albert – Makkai Sándor (1937. február 21.)
Ligeti Ernő – Makkai Sándorhoz (1937. február 15.)
[Vuchetich Endre]: Nem lehet?
Reményik Sándor: Lehet, mert kell
[Paál Árpád]: Félreértett írás
A „Studium” könyvkereskedelmi és könyvkiadó R.T. – Makkai Sándorhoz
Ligeti Ernő: Kétféle felelősség
Szentimrei Jenő: Üzenet Makkai Sándornak
Szász Endre: Teljes felelősséggel
Makkai Sándor – Reményik Sándorhoz (1937. február 17.)
Reményik Sándor – Makkai Sándorhoz (1937. február 26.)
Bajcsy-Zsilinszky Endre: Egy délután élményei
Bertalan István: Felettünk az erdélyi csillagok
Katona Jenő: Lehet – vagy nem lehet?
Lőrinczi László: A bálványok leomlanak
Vásárhelyi János sajtónyilatkozata a Makkai-ügyről
Csuka Zoltán: Hogyan lehet?
Mi nem lehet? (A pécsi Egyetemi Kisebbségi Intézet válasza Makkai Sándor dr. „Nem lehet” c. cikkére)
Szentimrei Jenő: Lehet vagy nem lehet
I. Szemlér Ferenc: Elvek és törvények
[Orich Viktor]: Magyarország nyilaskeresztesei csak az utódállamok kisebbségeinek ártanak
Jancsó Béla – Makkai Sándorhoz (1937. március 27.)
Dr. Paál Árpád: Lehet-e megoldása a „kisebbségi” kérdésnek?
Dávid Gyula: Értsük meg Makkai Sándort
László Dezső: Kommentár Makkai Sándor kisebbségekről írt elégiájához
Csuka Zoltán – Makkai Sándorhoz (1937. április 1.)
Csuka Zoltán – Makkai Sándorhoz (1937. május 3.)
Szekfű Gyula: A Nem lehet
Dr. Belohorszky Ferenc: Hogy is lehet?
Faluhelyi Ferenc: Mi nem lehet? Néhány gondolat a kisebbségi életlehetőségről.
Válasz
Bányai László: A kisebbségi jövő kérdése
Jócsik Lajos: Szemtől szembe a kisebbségi létkérdéssel
Havas Károly: Mi lehet és mi nem lehet
[Jancsó Béla]: A „Nem lehet” vita margójára
[Láthatár szerkesztősége]: A „Nem lehet” kérdésének feloldása
Hogyan látják az elmúlt esztendő magyar politikáját, kultúráját és az ifjúság útját az erdélyi magyar fiatal szellemiség kiválóságai
Makkai Sándor: Nemzet és kisebbség
Jegyzetek
A kiadásról
Rövidítések jegyzéke
A dokumentumok (cikkek, tanulmányok, levelek) szerzőinek adatai
A dokumentumok jegyzetei
Molnár Gusztáv: Az összetartozás szabadsága. Utóirat a Nem lehet-vitához