nyomtat

megoszt

Az erdélyi magyar felsőoktatás helyzete és kilátásai. Támpontok egy lehetséges stratégiához.
Csata Zsombor, Márton János, Papp Z. Attila, Salat Levente, Péntek János. Szerkesztette: Szikszai Mária.
Katalóguscédula:
Cím: Az erdélyi magyar felsőoktatás helyzete és kilátásai. Támpontok egy lehetséges stratégiához.
Szerző: Csata Zsombor, Márton János, Papp Z. Attila, Salat Levente, Péntek János. Szerkesztette: Szikszai Mária.

Megjelenési adatok:
A Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Területi Bizottsága, Kolozsvár, 2010
Kategória: MÁS KÖNYVEK
Témakör: oktatás
Műfaj: tanulmányok
Teljes kötet letöltése: [pdf, 2179k]
Tartalom:
Ajánlás

Első rész

Salat Levente, Papp Z. Attila, Csata Zsombor, Péntek János: Az erdélyi magyar felsőoktatás helyzete és kilátásai
1. Vezetői összefoglaló
2. Indoklás
3. Előzmények
3.1. A román állammal szemben támasztott elvárások
3.1.1. A politikai nyomásgyakorlás kísérletei
3.1.2. A kormányzati együttműködéshez fűzött remények
3.2. A magánegyetemi elgondolás
3.3. Alternatív megoldások
3.4. A tervezetek
3.4.1. A politikai akarat kikényszerítésének funkcióját ellátó tervezetek
3.4.2. A kinyilvánított politikai akarat alapján elkészült tervezetek
3.5. Összegezés, következtetések
4. Adottságok és trendek
4.1. A felsőoktatás szervezésének nemzetközi kontextusa
4.1.1. A kihívások
4.1.2. Globális trendek a felsőoktatásban
4.1.3. A jövő – egy OECD vizsgálat tanulságai
4.1.4. A nemzeti kisebbségek részvétele a felsőoktatásban
4.2. A magyar nyelvű felsőoktatás romániai kontextusa
4.2.1. Beiskolázási statisztikák és iskolai eredményesség az egyetem előtti oktatásban
4.2.2. A romániai magyarság részvétele a felsőoktatásban
4.2.3. Előrejelzés a magyar tannyelvű intézményekben érettségizők számának várható alakulására vonatkozóan a 2010–2020 közötti időszakban
4.2.4. Romániai magyarok foglalkozási és iskolázottsági szerkezetének változásai az 1992. és 2002. évi népszámlálási adatok alapján
4.2.5. A romániai magyar felsőoktatási intézmények katasztere
4.2.6. A pedagógusképzés helyzete
4.2.7. A felsőoktatás törvényes keretei Romániában
5. Elemzés
6. Alternatívák a továbblépésre
6.1. A létező intézményhálózat hatékonyságának növelését célzó törekvések
6.1.1. Az erdélyi magyar felsőoktatás fejlesztési és működtetési koncepciójának kidolgozása
6.1.2. A kisebbségi magánegyetemek pénzügyi stabilitásának a biztosítása
6.1.3. A BBTE és a MOGYE keretében működő magyar tagozatok intézményi helyzetének a konszolidálása
6.1.4. Kapcsolatok kiépítése a romániai felsőoktatás korszerűsítésében érdekelt társadalmi szereplőkkel
6.2. Az erdélyi magyar felsőoktatás minőségét biztosítani hivatot kezdeményezések
6.2.1. A magyar–romániai magyar állami minőségbiztosítási rendszer
6.2.2. Az erdélyi magyar magánjellegű minőségbiztosítási rendszer
6.2.3. Nemzetközi minőségbiztosítás az erdélyi magyar felsőoktatásban
6.2.4. Kolozsvári Kollégium
6.3. Az állami magyar egyetem létrehozását célzó próbálkozások folytatása
6.3.1. Sapientia Állami Magyar Tudományegyetem
6.3.2. BBTE = Victor Babeș Tudományegyetem + Bolyai János Tudományegyetem
6.3.3. Agrártudományi profilú, új állami egyetem
6.3.4. A jövő egyeteme Erdélyben
7. Következtetések, ajánlások
8. Függelékek
F1: A romániai magyar felsőoktatás intézményi katasztere, alapszintű képzés
F2: A romániai magyar felsőoktatás intézményi katasztere, magiszteri programok
F3: A romániai magyar felsőoktatás fejlesztésének alapelvei
9. Könyvészet

Második rész

A felkért bírálók észrevételei
Berényi Dénes: Észrevételek az Elemzés az erdélyi magyar felsőoktatás helyzetéről és kilátásairól című anyaghoz
Kozma Tamás: Megjegyzések az Elemzés az erdélyi magyar felsőoktatás helyzetéről és kilátásairól c. anyaghoz
Magyari Tivadar: Az MTA-KAB megbízásából készített dolgozatról
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem vezetőinek megjegyzései a KAB munkacsoportja által elkészített előtanulmány kapcsán
Setényi János véleményezése

Harmadik rész

Papp Z. Attila, Márton János: Végzős középiskolai diákok továbbtanulása és utánkövető rendszere
I. Bevezető
II. A kutatás módszertana és lebonyolítása
III. A kutatás eredményei
III.1. Iskolai szintű adatok
III.2. Osztály-szintű adatok
IV. Összefoglalás, konklúziók és javaslatok
I. sz. melléklet. Az iskola-adatlap
II. sz. melléklet. Az osztály-adatlap
III. sz. melléklet. Az iskolák listája
IV. sz. melléklet. A szakok besorolása szakterületekbe