nyomtat

megoszt

Moldvai csángó népdalok és népballadák
FARAGÓ JÓZSEF, JAGAMAS JÁNOS (szerk.)
Katalóguscédula:
Cím: Moldvai csángó népdalok és népballadák
Szerző: FARAGÓ JÓZSEF, JAGAMAS JÁNOS (szerk.)

Megjelenési adatok:
Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó, Bukarest, 1954
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: néprajz
Tárgyszó: néprajz, moldvai csángók, folklór
Műfaj: monográfia, adattár
Teljes kötet letöltése: [pdf, 19985k]
Tartalom:
Bevezető [pdf, 656.3k] [doc, 699.4k]

Tájékoztató [pdf, 147.3k] [doc, 179.2k]

BALLADÁK [pdf, 6031.9k] [doc, 6592.5k]
1. Kádár Kata A–B
2. Kőműves Kelemenné
3. Molnár Anna A–D
4. Márton Szép Ilona
5. Szegény árva asszony
6. A sárig kígyó A–C
7. Két rab testvér
8. Az elrabolt leány
9. Merinka A–B
10. A pakulár A–E
11. A három árva A–F
12. A nagyhegyi tolvaj A–C
13. Az elítélt
14. Ifjú Mátyás király
15. Tündér Ilona
16. Szegény Szabó Erzsi A–B
17. A halott testvér
18. Az öreg Dancia
19. Ilona A–B
20. Hegyen, földön A–B
21. Szegény legény, gazdag leány A–B
22. Molnár Bálint
23. A halálra táncoltatott leány A–B
24. Megöltek egy legényt
25. Balog Józsi
26. Barna Jancsi
27. Rózsa Sándor
28. Vajda János A–B
29. Szabó Vilma
30. Szolgalegény halála


DALOK [pdf, 9926.7k] [doc, 8643.6k]
Szerelmi dalok
31. A párjavesztett gerlice A–B
32. Tavaszi szél utat száraszt A–B
33. Vetek, vetek búzát
34. A pünkösdi rózsa A–B
35. Adjon isten annak jót
36. Édesanyám, mit hajtott a
37. Ha megérem, jövendőbe
38. Kutya fikom teremtette
39. Ideki a piacon
40. Kicsi ökör, nagy a járom
41. Kicsi fecske jaj de fenn jár
42. Megyek az úton lefelé
43. Én nem bánom, ha úgy is
44. Bună ziua, kisleány
45. Nem jöttem én ide A–B
46. Kicsi lovam térdig megyen
47. Kapum előtt foly el a víz
48. Édes babám, teveled A–B
49. Kimenék a hegyre
50. Kamarától jő egy eső
51. Én elmegyek, babám
52. Hadd el babám, úgy kell néked A–C
53. Ipa, iva páva
54. A szalonci nagy hegy alatt
55. Erdő mellett nem jó lakni
56. Megyen a tyúk a piacra
57. Ne járj hozzám
58. Kiaszott a bodzafa
59. Kerek utca, kicsi ház
60. Zöld az erdő
61. Elindulék házasodni
62. Indulj el egy úton
63. Gyere ki, te gyöngyvirág A–B
64. Én kimegyek kis kertembe
65. Fehér üröm, fekete nád
66. A pünkösdi rózsa
67. Kimegyek én
68. Verd meg isten, verd meg A–C
69. Elmész, rózsám, elmész
70. Olyan nap nem jő az égre
71. Kiszáradt a cserefa
72. Elment az én rózsám
73. Fehér üröm, fekete nád
74. Ahol én elmegyek A–B
75. Egyszer jártam Szilágyra A–B
76. Szállj le madár
77. Haragusznak a leányok
78. Köszönöm, édesem
79. Ketten egy párnán is
80. Ha meguntad, rózsám
81. Addig mondád: elmész
82. Ahol én elmegyek
83. Fúdd el jó szél, fúdd el
84. Szerelem, szerelem
85. Az utcánkon ne fütyöréssz
86. Rég megmondtam
87. Gyöngyöm, gyöngyömnek az ára
88. Álom gyötör
89. Ne félj, lányom, ne félj
90. Már mikor én
Katonadalok
91. Megfogák a szegény legényt A–B
92. Kapum előtt egy almafa A–B
93. Nyílik a fűzfa levele
94. Ird meg, babám, leveledbe
95. Erdély-országába
96. Jere velem katonának
97. Porumbica, kis gerlice
98. Kerek erdő, kerek mező A–B
99. Keserű császár kenyere
100. Felsütött a nap a síkra
101. A barackom vereset virágzik
102. Visszaizent Ferenc Jóska
103. Sírva sírhat az az anya A–B
104. Édesanyám postán küldött
105. Lányok, falumbeli lányok A–B
106. Dombon van a bukaresti
107. Túl a vizen
108. Máma vagyon péntek
109. Zörög az ajtó kilincse A–B
110. Anyám, öreg édesanyám A–P
Házasdalok
111. Édesanyám, adjon isten
112. Este lett az idő
113. Meg akartam házasodni
114. Míg uram a kútra járt
115. Ráncos ingem, bő gagyám
Keservesek
116. Fúdd el jó szél
117. Tavasz, tavasz A–B
118. Felsütött a nap sugára
119. Bésütött a nap sugára
120. Madár, madár, kicsi madár
121. Anyám, anyám, édesanyám
122. Átalmenék a temetőn
123. Jaj istenem, jaj halálom
124. Olyan árva nincs több, mint én
125. Testvér, mikor az úton jársz
126. Kerülj, szívem, kerülj
127. Sirass, anyám, sirass
128. Esztendeje, hogy a vizet
129. Madár, madár, kicsi madár
130. Csütörtökön este
131. Madárka, madárka A–B
132. Jaj, nagy kedven tartott
133. Anyám, édesanyám
134. Két ökör a földet
135. Azt gondoltam
Búcsúdalok
136. Sír az út előttem
137. Búsulj, szívem
138. Úgy elmegyek, meglássátok
139. Ver az isten
140. Búsulj, rózsám
Tréfás dalok
141. Kertbe virágot szedtem
142. Készülj, kislány, guzsalyosba
143. Táncoltasd meg Juliskát
144. Én szeretőm pedurár
145. Csörög-börög a legyecske
146. Megházasodtam, te Miska
147. Tegnap voltam zabaratni
148. Mihály bíró zöld erdőbe
149. Fut a bába bacsó után
150. Uram, uram, teremtőm
151. Adjon isten, kinek nincs
152. Aluszol-e, te juhász
153. Pengetik az ablakot
154. Megdöglött a bíró lova
155. Szerusz Pista, szerusz Jankó


Jegyzet [pdf, 340k] [doc, 559.1k]
A gyűjtésről és a szerkesztésről
Az énekesekről és a gyűjtőkről
Helynévmutató
Térkép
Cím- és szövegmutató
Dallammutató