nyomtat

megoszt

A jugoszláviai magyar irodalom története
BORI IMRE
Katalóguscédula:
Cím: A jugoszláviai magyar irodalom története
Szerző: BORI IMRE

Megjelenési adatok:
Forum Könyvkiadó, 2007
Kategória: ALAPKÖNYVTÁRAK
Témakör: irodalomtörténet
Műfaj: tanulmányok
Teljes kötet letöltése: [pdf, 23636.7k]
Tartalom:
ELŐTÖRTÉNET [pdf, 469k] [doc, 427.5k]
A kezdetek
A Huszita biblia
Az irodalmi nyelv felé
Laskói Demeter
Laskai Osvát
Szerémi György
A magyar nyelvű világi líra kezdetei
A reneszánsz vonzásában
Janus Pannonius
Váradi Péter
Brodarics István
Magyar nyelvű történetírók
A baranyai reformáció irodalma
A két Istvánffy
A lendvai irodalmi központ
Írók, tudósok, nyomdászok vándorúton
Veresmarti Mihály
Egy irodalmi kör központjában: Zrínyi Miklós
Egy évszázad után
Kopácsi daloskönyv
Topolya verses históriája
Az almanachlíra véghangjai
Ács Gedeon
A műfordító Ács Zsigmond
Rónay István
A próza jeladása: az útirajz
Milkó Izidor
Bácska felfedezője: Papp Dániel
Egy dzsentri író: Herczeg Ferenc
Gozsdu Elek „sötét világa”
Bácska és Bánát bevonul az irodalomba
Egy népies író a századfordulón
Scossa Dezső
A szocialista irodalom kezdetei: Somfai János
Fülep Lajos, a becskereki kritikus
Csáth Géza
Kosztolányi Dezső
György Mátyás
A Szombat

A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALOM TÖRTÉNETE 1918–1944 [pdf, 463.1k] [doc, 424.4k]
A jugoszláviai magyar irodalom
„Van-e vajdasági irodalom?”
Dettre János
Beérkezettek és indulók
Két folyóirat 1922-ben
Csuka Zoltán
Az expresszionista líra vonzásában
A mozgalmi avantgárd a húszas években
Láng Árpád
A Napló irodalmi köre: költők
A Napló irodalmi köre: prózaírók
Antológiák
A Vajdasági Írás
Szenteleky Kornél
Egy interregnum
A „helyi színek” elmélete
A Kalangya
A Kalangya írói
Radó Imre
Szirmai Károly
Börcsök Erzsébet
Herceg János
Majtényi Mihály
Kázmér Ernő
Farkas Geiza
Sz. Szigethy Vilmos
Molter Károly
A Híd
Szociográfiai törekvések
A szociális regények
Laták István
Gál László
Egy ismeretlen költő 1944-ben


A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALOM 1944–1998 [pdf, 1472k] [doc, 1462.3k]
A háború után
A Híd újraindul
Téglák, barázdák
Az irodalom irányáról
Az első művek
Lőrinc Péter
Laták István
Csépe Imre
Thurzó Lajos
A fordulat esztendei
Gál László
Debreczeni József
Majtényi Mihály
Herceg János
A próza jelenségei
Zákány Antal
B Szabó György
Az -es nemzedék
Fehér Ferenc
Ács Károly
Németh István
Major Nándor
Kopeczky László
Bogdánfi Sándor
Új évtizedek – új törekvések
Egy új nemzedék, amely nem az
Deák Ferenc
Burány Nándor
Gulyás József
Pap József
Egy szociográfiai hullám
A szociográfiától a lírai történetírásig
Kalapis Zoltán
Urbán János
Sinkó Ervin
Az Új Symposion
Bányai János
Utasi Csaba
Gerold László
Bosnyák István
Az esszéírók újabb nemzedéke
Koncz István
Tolnai Ottó
Domonkos István
Fehér Kálmán
Brasnyó István
Rokontalanok
Jung Károly
Gion Nándor
Végel László
Varga Zoltán
Gobby Fehér Gyula
Böndör Pál
Juhász Erzsébet
Dudás Károly
Bognár Antal
Apró István
Symposion-nemzedék két antológia között
Sziveri János
Danyi Magdolna
Balázs Attila
Tisza mentiek
Beder István
Tari István
Magányosok
Bordás Győző
Új ígéretek és egy új nemzedék
Lovas Ildikó
Vizuális kísérletek
Magyar írók Szlovéniában
A „drávaszögi műhely”
Kontra Ferenc
Népi önéletírók
Az útirajz
Irodalmi társulatok
Folkloristák és népéletírók
A könyvkiadás évtizedei
A Híd új évtizedei
Az Üzenet
Ifjúsági irodalom
Drámairodalmunk
Műfordításunk
Szeli István
Irodalomtörténet-írás, kritika

A jugoszláviai magyar irodalom díjai

Jegyzet [pdf, 68k] [doc, 54.8k]
A harmadik kiadásról
E kiadásról

GEROLD László: Bori Imre [pdf, 146k] [doc, 85k]

Képek [doc, 4075.5k]

Névmutató [pdf, 169.9k] [doc, 167.9k]
A szerkesztő jegyzete