nyomtat

megoszt

Ne nézze senki csak a maga hasznát... Szövetkezeti mozgalom a Kis- és Nagy-Homoród mentén.
Balázsi Dénes
Katalóguscédula:
Cím: Ne nézze senki csak a maga hasznát... Szövetkezeti mozgalom a Kis- és Nagy-Homoród mentén.
Szerző: Balázsi Dénes

Megjelenési adatok:
Haáz Rezső Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely, 1995, 129 p.
Kategória: A SZÉKELYFÖLDRE VONATKOZÓ FEJLESZTÉSI TERVEK (Összeállította: Bárdi Nándor és Tóth-Bartos András)
Teljes kötet letöltése: [pdf, 8838k]
Tartalom:
Előszó [pdf, 153k]
I. A SZÖVETKEZETI ESZME FORRÁSAINÁL [pdf, 308.5k]
1.1. Megalapozatlan reprivatizáció
1.2. A szövetkezet fogalma
1.3. A szövetkezetek történeti típusai
a) A Rochdale-i fogyasztási szövetkezet
b) A Raiffeisen-féle hitelszövetkezet
c) Dániai mezőgazdasági értékesítő- és feldolgozó szövetkezetek
d) A szovjet szövetkezetek
e) A kelet-európai országok szovjet típusú szövetkezetei
1.4. A szövetkezeti mozgalom úttörői az Osztrák-Magyar Monarchiában
a) Az első próbálkozások: az egyletek
b) Gróf Károlyi Sándor, a magyar szövetkezeti mozgalom úttörője
c) A Gazdakör és Hazai Szövetkezetek Központi Hitelintézetének megszületése
d) Gidófalvi István, az erdélyi magyar szövetkezeti mozgalom
kezdeményezője
e) Az erdélyi szászok szövetkezeti mozgalmának úttörője
f) Az erdélyi románok szövetkezeti mozgalmának kiemelkedő alakja
g) A Hangya Központ létrejöttének előzményei
h) A Hangya Szövetkezet megalakulása
i) A Hangya Központ fejlődése
j) A Hangya vidéki kirendeltsége; a nagyenyedi kirendeltség jelentősége
k) A Hangya Központ az I.C.A. tagja lesz
1) A Keresztény Szövetkezetek Központja és a köteléken kívül maradt
szövetkezetek
1.5. A szövetkezeti mozgalom úttörője Romániában

II. A SZÉKELY EGYESÜLET A SZÉKELYFÖLDÉRT [pdf, 212.5k]
2.1. A Székely Egyesület
2.2. A Marosvásárhelyi Keraskedelmi és Ipari Kamara
2.3. A Tusnádi Kongresszus
2.4. A Székelyföldi Gazdasági Akció megvalósításai

III. A SZÖVETKEZETI ESZME TÉRHÓDÍTÁSA A KÉT HOMORÓD MENTÉN [pdf, 554.6k]
3.1. Az első életképes fogyasztási szövetkezet Udvarhely megyében
3.2. A Homoródszentpáli Gazdakör
3.3. A bágyi gazdakör falufejlesztő szerepe
3.4. A gazdaköri mozgalom kiszélesedése a Homoródmentén
3.5. A recsenyédi méhészeti kör
3.6. A városfalvi napszámos- és cselédsegélypénztár
3.7. Székelyföld leghasznosabb szövetkezeti intézményei, a tejszövetkezetek
3.8. Próbálkozások állatbiztosító szövetkezetek létesítésére
3.9. Pangás az első világháború után
3.10. Népnevelés a szövetkezeti eszme szolgálatában
3.11. A homoródmenti hitelszövetkezetek
3.12. A homoródmenti hitelszövetkezetek jelentősége
3.13. A gépszövetkezetek elterjedése
3.14. Gépszövetkezetek a Nagyhomoród mentén 1940 körül
3.15. Homoródszentpál a mezőgazdasági feldolgozó ipar útján
3.16. Összefoglaló táblázat a homoródmenti szövetkezetekről

IV. MIT HOZTAK A SZÖVETKEZETEK A HOMORÓDMENTIEK SZÁMÁRA? [pdf, 155.8k]
V. EPILÓGUS [pdf, 201.3k]
VI. TÖPRENGÉS [pdf, 161k]
Mellékletek [pdf, 6865.3k]
Tartalom [pdf, 113.5k]