nyomtat

megoszt

A Magyar Autonóm Tartomány hasznosítható ásványi kincsei.
Bányai János
Katalóguscédula:
Cím: A Magyar Autonóm Tartomány hasznosítható ásványi kincsei.
Szerző: Bányai János

Megjelenési adatok:
Tudományos Könyvkiadó, Bukarest, 1957.
Kategória: A SZÉKELYFÖLDRE VONATKOZÓ FEJLESZTÉSI TERVEK (Összeállította: Bárdi Nándor és Tóth-Bartos András)
Teljes kötet letöltése: [pdf, 7105k]
Tartalom:
Előszó [pdf, 111.1k]
Bevezetés [pdf, 151.5k]
Miből és hogyan van felépítve a Magyar Autonóm Tartomány. Rövid földtani áttekintés [pdf, 264.6k]
Ásványaink kihasználásának történelmi kifejlődése. Kőkorszak [pdf, 183.6k]
A fémek szerepe az ősember kultúrájában. Réz- és bronzkorszak [pdf, 405.7k]
A vaskor anyagának lelőhelyei
Aranyszerűen csillogó piritek
Hogy tisztázódtak a higany előfordulásai?
A színesfémek meg nem értett jelentősége
Sóelőfordulásaink jelentősége [pdf, 2237.8k]
A petróleum és rokonsága
Számíthatunk-e petróleumra?
A petróleum szilárd rokonai
A petróleum légnemű rokonai
Ásványi szeneink. Mióta érték számunkra a szén?
Tőzeg vagy turfa. A lápokban rejtőzködő értékeink
Tartományunk a fehérföldek hazája [pdf, 1845.1k]
Az ezerhasznú ég soknevű kovaföld
Van-e jelentősége kénelőfordulásainknak?
Tűzálló anyagok, agyagipar
Porcelánföld vagy kaolin
Grafit
Dolomit
Azbeszt
Zirkon
Földpát
Szteatit
A kőipar anyagai [pdf, 1327k]
Kristályos palák
Vulkánikus kőzetek
Mélységbeli kőzetek
Vulkáni kitörések felszínre jutott anyagai
Márvány-, mészkő- és dolomit-területek
A homokkövek jelentősége
Dísz- és ékköveink
A festékipar anyagai
Műtrágyának való anyagaink
A vegyiparban fontos anyagaink
Termőtalaj
Irodalom [pdf, 206.6k]
Tárgymutató [pdf, 169k]
Tartalom [pdf, 149k]