nyomtat

megoszt

A kalotaszegi népi hímzés és szókincse
PÉNTEK JÁNOS
Katalóguscédula:
Cím: A kalotaszegi népi hímzés és szókincse
Szerző: PÉNTEK JÁNOS

Megjelenési adatok:
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1979
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: néprajz
Műfaj: monográfia, adattár
Teljes kötet letöltése: [pdf, 62790.6k]
Tartalom:
Előszó [pdf, 104.9k]
Rövidítések
Irodalom [pdf, 152.9k]
Bevezetés [pdf, 279.8k]
A kalotaszegi nyelvjárás
A kalotaszegi népi szókincs kutatásának története
A gyűjtés módszertani kérdései
A népiszakszókincs-monográfia kérdései
Képmelléklet [pdf, 7804.9k]
A kalotaszegi hímzések [pdf, 30825k]
Fehér-fekete fényképek [pdf, 14127.2k]
A terminológia szóföldrajzi és jelöléstani elemzése [pdf, 287.6k]
A népi terminológia és a szókészlet [pdf, 210.1k]
Morfológiai sajátosságok [pdf, 221.9k]
A terminológia jelentéstana [pdf, 286.6k]
A népi hímzés jelfunkciója [pdf, 142.8k]
Összefoglalás [pdf, 130.1k]
Függelék
Térképek [pdf, 8796.4k]
Szövegek [pdf, 576.4k]
Tartalom [pdf, 92.1k]