nyomtat

megoszt

Emberi jogok - Nemzeti jogok. Emberi és polgári jogok-e a nemzeti kisebbségek jogai?
ÖLLŐS LÁSZLÓ
Katalóguscédula:
Cím: Emberi jogok - Nemzeti jogok. Emberi és polgári jogok-e a nemzeti kisebbségek jogai?
Szerző: ÖLLŐS LÁSZLÓ

Megjelenési adatok:
Fórum Kisebbségkutató Intézet — Lilium Aurum Könyvkiadó. Somorja — Dunaszerdahely 2004., (sorozat: Nostra Tempora 10.)
Nyelv: magyar
Kategória: MAGYARSÁG ÉS KISEBBSÉGPOLITIKA
Témakör: jog
Tárgyszó: magyarságpolitika, kisebbség, nemzeti jogok, kisebbségi jogok, nyelvi jogok, polgári jogok, esélyegyenlőség, tudomány, jogelmélet
Műfaj: tanulmányok
Tartalom:
Öllős László [pdf, 33.1k]

I. Bevezetés [pdf, 80.6k]

II. Az okok

II. 1. Az állami kivétel joga [pdf, 60k]
II. 2. Az egyetemes emberi morálon kívül [pdf, 72.4k]
II. 3. Az egyének többségenek nemzeti jelleme formálható [pdf, 72.4k]
II. 4. A nemzeti kisebbségek mint veszélyforrások [pdf, 68.9k]
II. 5. A nacionalizmus civilizálható [pdf, 67.4k]
II. 6. A nemzetállam realitás [pdf, 61.4k]

III. Az egyszerűsítés dilemmái

III. 1. A nemzet összetett [pdf, 50.8k]
III. 2. Ideológia, individuális akarat, befolyásoló örökség [pdf, 50.9k]
III. 3. A modern világ [pdf, 87.9k]
III. 4. A törzsi világ [pdf, 99.1k]

IV. Nemzet és morál

IV. 1. Egyéni akarat vagy objektív meghatározottság [pdf, 84.2k]
IV. 2. Ki vagy mi dönt? [pdf, 46.2k]
IV. 3. Nacionális és prenacionális identitás [pdf, 68.1k]
IV. 4. Nemzeti szenvedély [pdf, 100.8k]
IV. 5. Univerzalizmus és partikularizmus [pdf, 54.5k]
IV. 6. Közvetítő csoport [pdf, 102.4k]
IV. 7. A partikularizmus tagadásának csapdája [pdf, 65.2k]
IV. 8. Nemzeti részrehajlás [pdf, 94.1k]
IV. 9. Morális egyenlőség - nemzeti egyenlőség [pdf, 89.4k]

V. Emberi jogok - nemzeti jogok

V. 1. Néhány kérdés [pdf, 63.3k]
V. 2. A nemzetek jogának problémája [pdf, 82.5k]
V. 3. Az állam polgárai [pdf, 50.3k]
V. 4. A mellérendelés dillemmája [pdf, 55k]
V. 5. Emberi és polgári jogok [pdf, 157k]

VI. A jogok és az esélyegyenőség

VI. 1. Az esélyegyenlőség [pdf, 73.1k]
VI. 2. Jogaink [pdf, 39.9k]
VI. 2.1. Nyelvi jogok [pdf, 77.7k]
VI. 2. 2. Oktatási jogok [pdf, 58.4k]
VI. 2. 3. A tudomány és akulturális intézmények [pdf, 45.6k]
VI. 2. 4. A nemzeti szerveződés [pdf, 55.8k]
VI. 2. 5. A nemzeti tisztelet elve [pdf, 51.8k]

VII. Következmények [pdf, 50.4k]

Jegyzetek [pdf, 148k]

Felhasznált irodalom [pdf, 77.8k]

Summary [pdf, 44.9k]