nyomtat

megoszt

Náció és nemzet. Székely rendi nacionalizmus és magyar nemzettudat 1848-ig
HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY
Katalóguscédula:
Cím: Náció és nemzet. Székely rendi nacionalizmus és magyar nemzettudat 1848-ig
Szerző: HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY

Megjelenési adatok:
Teleki László Intézet, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2003
Nyelv: magyar
Kategória: MÚLTUNK KÖNYVEK (Pro-Print Könyvkiadó)
Témakör: történelem
Tárgyszó: székely, társadalom, hagyomány, felvilágosult abszolutizmus, nacionalizmus, nemzet, nemzettudat, rendi társadalom, Habsburg Birodalom, restaurációs törekvések, rendi identitás, magyar etnikum, Erdély története, székelység története
Műfaj: tanulmányok
ISBN: 973-8468-11-6
Tartalom:
Bevezetés [pdf, 471.8k]

I. A hagyományos székely társadalom és analógiái a középkori Magyarországon [pdf, 564.8k]
II. A székelység a Habsburg uralom berendezkedése és konszolidációja idején [pdf, 553.1k]
III. A felvilágosult abszolutizmus székelyföldi következményei [pdf, 586.2k]
IV. Az abszolutizmus alkonyától a forradalomig [pdf, 770.5k]
V. Magyar művelődés a Székelyföldön [pdf, 598.4k]

Zárógondolatok [pdf, 447.3k]
Szakirodalom [pdf, 437.3k]
TARTALOMJEGYZÉK [html]