nyomtat

megoszt

Népesedési perspektívák
Csata István - Kiss Tamás
Katalóguscédula:
Cím: Népesedési perspektívák
Szerző: Csata István - Kiss Tamás

Megjelenési adatok:
Kriterion, 2007, Kolozsvár
Kategória: MÁS KÖNYVEK
Témakör: szociológia
Műfaj: elemzés
ISBN: 978-973-26-0889-0
Tartalom:
Részletes tartalomjegyzék [pdf, 74.7k]
Előszó [pdf, 65.9k]

I. Módszertan, hipotézisek, felhasznált adatok [pdf, 1121.2k]
1. A kohorsz-komponens módszer
2. Adatok, folyamatok, hipotézisek
a. A korszerkezetre vonatkozó adatok
b. A termékenység
c. A halandóság
d. Migráció
e. Asszimiláció, etnikai reprodukció
e1.) Etnikai homogámia
e2.) A vegyes házasságokon belüli etnikai szocializáció
e3.) Etnikai reprodukció és termékenység

II. Az előreszámítás eredményei országos és megyei szinten [pdf, 391k]
1. A hipotézisek összefoglalása
2. A magyar népesség szerkezetének és népmozgalmának alakulása 2032-ig az alapverzió szerint
3. Alternatív forgatókönyvek
a. A migráció nélküli verzió
b. A termékenység és halandóság magas, illetve alacsony verziói
4. A romániai népesség alakulása
5. Két (köz)politikai jelentőséggel bíró következmény
a. A magyar népesség arányának alakulása a teljes és a szavazásra jogosult népességen belül
b. Az egyetemista korú népesség számának alakulása

III. A régiók szerinti népesség-előreszámítás eredményei [pdf, 1507.8k]
1. Az oktatási régiók kialakítása
2. Bihar megye
a. Nagyvárad régió
b. Székelyhíd kisrégió
c. Érmihályfalva kisrégió
d. Margitta kisrégió
e. Nagyszalonta kisrégió
3. Szatmár megye
a. Szatmári régió
b. Tasnád
c. Nagykároly kisrégió
4. Szilágy megye
a. Zilah
b. Szilágysomlyó kisrégió
c. Szilágycseh kisrégió
5. Máramaros megye
a. Nagybánya régió
b. Máramarossziget
6. Beszterce-Naszód megye: Beszterce régió
7. Kolozs megye
a. Kolozsvár régió
b. Szamosújvár kisrégió
c. Dés kisrégió
c. Torda kisrégió
e. Bánffyhunyad kisrégió
8. Maros megye
a. Marosvásárhely régió
b. Szováta kisrégió
c. Nyárádszereda kisrégió
d. Erdőszentgyörgy kisrégió
e. Segesvár kisrégió
f. Dicsőszentmárton kisrégió
g. Szászrégen kisrégió
9. Hargita megye
a. Csík régió
b. Gyergyó régió
c. Udvarhely régió
d. Székelykeresztúr kisrégió
e. Szentegyháza kisrégió
10. Kovászna megye
a. Sepsiszentgyörgy régió
b. Kézdivásárhely kisrégió
c. Kovászna kisrégió
d. Barót kisrégió
11. Brassó megye
a. Észak-Brassó: Brassó Kőhalom, Sepsiszentgyörgy, Barót és Székelyudvarhely közös vonzáskörzete
b. Brassó-Négyfalu régió
12. Fehér megye
13. Szeben megye
14. Hunyad megye
14. Temes megye: Temesvár régió
15. Arad megye: Arad oktatási régió
16. Krassó-Szörény megye

IV. Összefoglalás:A demográfiai kilátásokat meghatározó kontextuális tényezők [pdf, 173.2k]

Könyvészet [pdf, 75.1k]

MELLÉKLETEK [pdf, 857.4k]
1. melléklet. Az erdélyi magyar népesség számának és összetételének alakulása 2002-2032 között (alapverzió;ezer főben)
2. melléklet. Az erdélyi magyarok népmozgalmi mutatói 2002–2032 között (alapverzió, abszolút értékek és ezrelékek)
3. melléklet. A romániai össznépesség számának és összetételének alakulása (alapverzió, ezer főben)
4. melléklet. A romániai össznépesség népmozgalmi mutatói 2002–2032 között (alapverzió)
5. melléklet Az erdélyi megyék magyar és össznépességének (összes korosztály és felnőtt népesség) alakulása 2032-ig - alapváltozat
6. melléklet A régiók magyar és össznépességének a 7, 11, 15 évesek számának alakulása 2032-ig – alapváltozat
7. melléklet. A régiók magyar népességének várható korfája 2032-ben