nyomtat

megoszt

Följegyzések
NAGY IMRE
Katalóguscédula:
Cím: Följegyzések
Szerző: NAGY IMRE

Megjelenési adatok:
Kriterion könyvkiadó, Bukarest, 1979
Kategória: KRITERION KÖNYVEK
Tárgyszó: Nagy Imre, képzőművészet
A csíkszeredai és zsögödi, illetve marosvásárhelyi Nagy Imre-adományok és hagyaték jegyzékét tartalmazó függeléket János Pál és Spiró György állította össze.
A könyvben közölt grafikák eredetije a Csíkszeredai Megyei Múzeumban található.
A fényképeket Zoltán Mihály készítette.
Tartalom:
Akiben a törvény életté lett (Kányádi Sándor előszava) [html] [pdf, 90.7k]
Följegyzések (1954—1955) [html] [pdf, 8114.9k]
Naplójegyzetek (1937—1938) [html] [pdf, 1138.6k]

Függelék. Nagy Imre művészi hagyaték
A kiadásról [html] [pdf, 49.8k]
Rövidítések [html] [pdf, 25.9k]
Csíkszeredai Megyei Múzeum [pdf, 177.4k]
Zsögöd. Nagy Imre Emlékház [pdf, 201.7k]
Kolozsvári Hagyaték [pdf, 207.7k]
Marosvásárhelyi Művészeti Múzeum [pdf, 85.3k]