nyomtat

megoszt

Vasfüggöny Keleten
Fülöp Mihály, Vincze Gábor
Katalóguscédula:
Cím: Vasfüggöny Keleten
Szerző: Fülöp Mihály, Vincze Gábor

Megjelenési adatok:
Iratok a magyar-román kapcsolatokról (1948-1955). Válogatta, sajtó alá rendezte, szerkesztette, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Fülöp Mihály és Vincze Gábor. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2007
Kategória: MÁS KÖNYVEK
Tartalom:
ELŐSZÓ [pdf, 52.8k]

BEVEZETŐ [pdf, 377.4k]
A sztálini „divide et impera”
A királyságtól a népi demokráciáig
1. Magyar vagyon a román állam kezén
2. A magyar tanügyi autonómia felszámolása
3. Az egyházak megtörésének kísérlet
4. A Magyar Népi Szövetség utolsó kongresszusa és a Román Munkáspárt nemzetiségi határozata
„Határainkon egy légy sem repülhet át!”
1. A kolozsvári magyar Útlevélhivatal
2. A magyar „revizionisták” és a „transzilvanisták” pere
A Magyar Autonóm Tartomány létrehozása és a Magyar Népi Szövetség önfeloszlatása
„Rákosi elvtárs egyes területek átengedésére célzott”

DOKUMENTUMOK [pdf, 1868.5k]

1948 [pdf, 417.5k]
Fáy-Halász Gedeon követségi titkár jelentése I. Mihály román király lemondatásáról és a Román Népköztársaság kikiáltásáról. Bukarest, 1948. január 9.
Gyöngyössy István követségi tanácsos, ideiglenes ügyvivő jelentései Molnár Erik külügyminiszternek a magyar érdekeltségű pénzintézetek és iparvállalatok helyzetéről. Bukarest, 1948. január 10., 19.
Gyöngyössy István követségi tanácsos, ideiglenes ügyvivő jelentése Molnár Erik külügyminiszternek: Románia újabb radikális reformok előtt. Bukarest, 1948. február 2.
Gyöngyössy István követségi tanácsos, ideiglenes ügyvivő jelentése Molnár Erik külügyminiszternek a Petru Grozával történt beszélgetéseiről. Bukarest, 1948. február 17.
A magyar és a román Külügyminisztérium álláspontja a moldvai csángók közt folyó kitelepedési agitációval kapcsolatban. Budapest, 1948. március 9., Bukarest, 1948. március 27.
Gyöngyössy István követségi tanácsos, ideiglenes ügyvivő jelentése Molnár Erik külügyminiszternek a felekezeti iskolák várható államosításáról. Bukarest, 1948. március 18.
Széll Jenő követ jelentése Molnár Erik külügyminiszternek a Petru Groza miniszterelnöknél tett bemutatkozó látogatásáról. Bukarest, 1948. április 12.
Széll Jenő követ jelentése Molnár Erik külügyminiszternek az erdélyi magyar egyházak helyzetéről. Bukarest, 1948. május 29.
Iklódi Dezső követségi tanácsos jelentése Molnár Erik külügyminiszternek a romániai államosításokról. Bukarest, 1948. június 12.
Széll Jenő követ jelentése Molnár Erik külügyminiszternek a KOMINTERN határozatának romániai következményeiről. Bukarest, 1948. július 9.
Széll Jenő követ jelentése Molnár Erik külügyminiszternek a Konkordátum felmondásáról. Bukarest, 1948. július 22.
A Magyarország és Románia között megkötött CASBI-egyezmény. Bukarest, 1948. szeptember 21.
Széll Jenő követ jelentése Rajk László külügyminiszternek az új közoktatási törvény következményéről. Bukarest, 1948. október 4.
Széll Jenő követ jelentése Rajk László külügyminiszternek a romániai magyar felsőoktatást hátrányosan érintő intézkedésekről. Bukarest, 1948. november 2.
Széll Jenő követ jelentése Rajk László külügyminiszternek az új felekezeti rendeletről. Bukarest, 1948. november 26.
Széll Jenő követ jelentése Rajk László külügyminiszternek az MNSZ utolsó, kolozsvári kongresszusáról. Bukarest, 1948. december 18.
Vas-Zoltán Péter külügyminisztériumi titkár feljegyzése Berei Andor államtitkárnak a román–magyar viszonylatban megoldásra váró kérdésekről. Budapest, 1948. december 23.

1949 [pdf, 518.7k]
Rákosi Mátyásnak, az MDP főtitkárának levele Gheorghe Gheorghiu-Dejhez, az RMP főtitkárához. Budapest, 1949. január 6.
Széll Jenő követ jelentése Rajk László külügyminiszternek a romániai magyar bankok és iparvállalatok államosításával kapcsolatban felmerült problémákról. Bukarest, 1949. január 9.
Bizalmas egyezmény a határ menti kettősbirtokosok ügyének rendezéséről Bukarest, 1949. február 10.
Széll Jenő követ jelentése a CASBI-egyezmény végrehajtásáról Bukarest, 1949. február 14.
Az MDP és az RMP vezetőinek titkos tárgyalásáról felvett gyorsírásos jegyzőkönyv Bukarest, 1949. február 19.
Széll Jenő követ jelentése Rajk László külügyminiszternek a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézettel kapcsolatos problémákról. Bukarest, 1949. április 7.
Széll Jenő követ újabb jelentése a CASBI-egyezmény végrehajtásáról és Iklódi Dezső ehhez fűzött kiegészítése. Bukarest, 1949. április 21.
Széll Jenő követ újabb jelentései Rajk László külügyminiszternek a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézettel kapcsolatos problémákról. Bukarest, 1949. május 7., 28.
A battonyai kettősbirtokosok beadványa a Határőrség Főparancsnokságához, a határátkelés lehetővé tétele érdekében. Battonya, 1949. május 14.
Márton Áron gyulafehérvári katolikus püspök beszéde a csíksomlyói búcsún. Csíksomlyó, 1949. június. 4.
Széll Jenő követ jelentése Rajk László külügyminiszternek a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum helyzetéről. Bukarest, 1949. június 8.
Széll Jenő követ két jelentése Kállai Gyula külügyminiszternek az illegális határátkelőkről és a magyar állampolgárok érdekvédelméről. Bukarest, 1949. június 18
Széll Jenő követ jelentése a székelyföldi kultúrversenyről és az erdélyi római katolikus egyház helyzetéről. Bukarest, 1949. június 24.
Széll Jenő követ jelentése Kállai Gyula külügyminiszternek az oktatás- és művelődésügyi információiról. Bukarest, 1949. szeptember 30.
Széll Jenő követ három jelentése Kállai Gyula külügyminiszternek a kolozsvári letartóztatásokkal kapcsolatos információkról. Bukarest, 1949. november 12., 16., december 10.

1950 [pdf, 253.8k]
Széll Jenő követ jelentése Kállai Gyula külügyminiszternek Balogh Edgár beválasztásáról a Nemzetgyűlés közművelődési bizottságába. Bukarest, 1950. január 12.
Széll Jenő követ jelentése Kállai Gyula külügyminiszternek Románia egyházpolitikájáról. Bukarest, 1950. január 28.
Széll Jenő követ két jelentése Kállai Gyula külügyminiszternek az MNSZ belső ellentéteiről és a római katolikus egyház elleni harcról. Bukarest, 1950. február 2.
Kálló Iván követ jelentése Kállai Gyula külügyminiszternek az Ana Pauker külügyminiszternél tett bemutatkozó látogatásáról. Bukarest, 1950. február 16.
Kálló Iván követ jelentése Kállai Gyula külügyminiszternek a Vasile Luca pénzügyminiszterrel folytatott beszélgetésről. Bukarest, 1950. március 8.
Kálló Iván követ jelentése az ingatlanok államosításáról szóló törvény végrehajtásáról Bukarest, 1950. május 13.
Bakcsi Miklós az MNSZ, és Varga Jenő, a Közoktatásügyi Minisztérium kiküldöttjének jelentése a Bákó megyei magyar tannyelvű iskolákról Bukarest, 1950. augusztus 7.
Kálló Iván követ jelentése Kállai Gyula külügyminiszternek a tartományi rendszer létrehozásáról. Bukarest, 1950. szeptember 11.
Kálló Iván követ jelentése Kállai Gyula külügyminiszternek a partiumi körútján tapasztaltakról. Bukarest, 1950. szeptember 21.
A Pénzintézeti Központ beadványai a Pénzügyminisztériumhoz a felszámolás alatt lévő romániai magyar pénzintézetek problémáiról. Budapest, 1950. október 25., november 13.
Kálló Iván követ jelentése Kállai Gyula külügyminiszternek Bányai Lászlóval, a román kormánydelegáció tagjával történt beszélgetésről. Budapest, 1950. december 18.

1951 [pdf, 196.2k]
Kálló Iván követ jelentése Kállai Gyula külügyminiszternek a néptanácsi választásokról. Bukarest, 1951. január 13.
Kálló Iván követ jelentése Kállai Gyula külügyminiszternek az MNSZ vezetőivel történt beszélgetéséről. Bukarest, 1951. február 19.
Kálló Iván követ jelentése Kállai Gyula külügyminiszternek a Vasile Lucával és Vincze Jánossal folytatott beszélgetéséről. Bukarest, 1951. május 5.
Szabó Ferenc MNSZ-aktivista jelentése a kézdi rajonban tapasztalt állapotokról. Bukarest, 1951. május 17.
Fekete János pénzügyminisztériumi osztályvezető átirata Kállai Gyula külügyminiszternek a felszámolás alatt lévő romániai magyar bankokról. Budapest, 1951. június 18.
Baczoni Jenő pénzügyminisztériumi főosztályvezető-helyettes átirata Kállai Gyula külügyminiszternek a felszámolás alatt álló romániai magyar bankok ügyében Budapest, 1951. július 26.
Orbán János beszámolója a Bákó tartományi csángó magyarok iskolaügyéről, az 1951/1952-es tanév kezdetén. Bákó, 1951. szeptember 24.
Ráduly Mihály lészpedi tanító feljegyzése a Bákó tartományban működő magyar iskolákkal kapcsolatos kérdésekről. Lészped, 1951. december 11.

1952 [pdf, 244k]
Forgács Egon követségi tanácsos, ideiglenes ügyvivő jelentése Kiss Károly külügyminiszternek az MNSZ vezetőinél tett látogatásáról. Bukarest, 1952. február 29.
Pataki László követ jelentése a Luca-ügyről. Bukarest, 1952. június 4.
Pataki László követ jelentése a Sütő Andrással folytatott beszélgetéséről. Bukarest, 1952. június 25.
Wasmer Jánosnak, a kolozsvári Útlevélhivatal vezetőjének jelentése a Kolozsvár tartományi néptanács rendkívüli üléséről. Kolozsvár, 1952. július 21.
Pataki László követ jelentése a Magyar Autonóm Tartomány létrehozásáról Bukarest, 1952. augusztus 1.
Wasmer Jánosnak, a kolozsvári Útlevélhivatal vezetőjének jelentése a Külügyminisztérium Politikai Főosztálya számára a Magyar Autonóm Tartomány létrehozásának visszhangjáról. Kolozsvár, 1952. augusztus 4.
A Pénzügyminisztérium feljegyzése a magyar természetes és jogi személyek tulajdonát képező, Romániában lévő javakról, jogokról és érdekeltségekről. Budapest, 1952. augusztus 19.
A román–magyar pénzügyi tárgyalások előkészítésével kapcsolatos feljegyzések, kimutatások. Budapest, 1952. november 3., 12.
A román–magyar pénzügyi tárgyalások előkészítésével kapcsolatos feljegyzések, kimutatások. Budapest, 1952. november 3., 12.
Kolozsvári és bukaresti magyar diplomaták információi az újabb kolozsvári letartóztatásokról. Kolozsvár–Bukarest, 1952. szeptember 23., október 14.
Wasmer Jánosnak, a kolozsvári Útlevélhivatal vezetőjének jelentése a Külügyminisztérium Politikai Főosztálya számára a marosvásárhelyi klinikán tett látogatásáról. Kolozsvár, 1952. december 12.
Orosz Nándornak, a „Tartós békéért, népi demokráciáért” budapesti főszerkesztőjének feljegyzése a nemzetgyűlési választások Magyar Autonóm Tartományban történt lefolyásáról. Budapest, 1953. január 6.

1953 [pdf, 172.4k]
Titkos tanácskozás az MNSZ feloszlatásáról. Bukarest, 1953. február 19.
Bukaresti diplomáciai információk az MNSZ feloszlatásáról. Bukarest, 1953. március 17., 26.
Pataki László követ jelentése a Romániában tartózkodó magyar állampolgárok repatriálásának nehézségeiről. Bukarest, 1953. március 21.
Wasmer Jánosnak, a kolozsvári Útlevélhivatal vezetőjének jelentése a Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskoláról. Kolozsvár, 1953. május 5.
Kalmár György ideiglenes ügyvivő jelentése a Páll Árpád újságíróval folytatott beszélgetéséről. Bukarest, 1953. július 2.
Egyezmény a Magyar Népköztársaság és a Román Népköztársaság között függőben lévő egyes pénzügyi és gazdasági kérdések végleges rendezése tárgyában. Bukarest, 1953. július 7.
Gyorsírásos jegyzőkönyv a Magyar Autonóm Tartomány pártbizottságának üléséről. Marosvásárhely, 1954. január 9.

1954 [pdf, 283.4k]
Kolozsvári és bukaresti diplomáciai információk a magyar kommunista értelmiségiek peréről. Kolozsvár–Bukarest, 1954. február 9., március 25.
Dr. Miskolczy Dezső és dr. Vendég Vince marosvásárhelyi professzorok hazatérésének ügye. Budapest, 1954. április 16., Bukarest, augusztus 12., Marosvásárhely, november 25.
Boldoczki János külügyminiszter feljegyzése a kolozsvári Útlevélhivatal ügyéről. Budapest, 1954. június 26.
Pataki László nagykövet jelentése a Kisbenke György íróval történt beszélgetéséről. Bukarest, 1954. szeptember 15.
Pataki László nagykövet jelentése a magyar–román labdarúgó-mérkőzésen történt botrányról és a magyarel lenes hangulatról. Bukarest, 1954. szeptember 25.
Valter Roman jelentése a Rákosi Mátyással történt beszélgetéséről. Budapest, 1954. október 10.
Wasmer Jánosnak, a kolozsvári Útlevélhivatal vezetőjének jelentése a látogatási vízumok kiadása ügyében. Kolozsvár, 1954. december 18.

1955 [pdf, 180.5k]
Wasmer Jánosnak, a kolozsvári Útlevélhivatal vezetőjének jelentése a jegy- és fejadagrendszer megszüntetéséről. Kolozsvár, 1955. január 10.
Jelentés Emil Bodnăraş hadügyminiszter budapesti látogatásáról. Bukarest, 1955. április 6.
Az RMP Politikai Bizottsága ülésének jegyzőkönyve egyes politikai foglyok szabadon engedéséről. Bukarest, 1955. május 25.
Gyorsírásos jegyzőkönyv Petru Grozáról és Márton Áronról Fazekas János, Kovács György és Mataisz Péter között lezajlott tárgyalásról. Bukarest, 1955. június 8.

NÉVMUTATÓ [pdf, 222.7k]
RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK [pdf, 75.2k]
SUMMARY [pdf, 28.1k]
CONTENT [pdf, 65.9k]
MELLÉKLETEK [pdf, 727.2k]
Térképek
Fényképek