nyomtat

megoszt

VÁROSFEJLŐDÉS A SZÉKELYFÖLDÖN 1750–1914
Pál Judit
Katalóguscédula:
Cím: VÁROSFEJLŐDÉS A SZÉKELYFÖLDÖN 1750–1914
Szerző: Pál Judit

Megjelenési adatok:
Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2003
Kategória: MÚLTUNK KÖNYVEK (Pro-Print Könyvkiadó)
Témakör: kisebbségtörténet
Műfaj: tanulmányok
ISBN: ISBN 973-8468-02-7
Tartalom:
Részletes tartalomjegyzék [pdf, 61.8k]

Elõszó [pdf, 72.4k]

1. FOGALMI ÉS MÓDSZERTANI KERETEK [pdf, 184.6k]

1.1. Város és urbanizáció
1.2. A kisvárosok a történetírásban.
A kutatás elõzményei
1.3. A kutatás keretei. Források és módszere

2. ELÕZMÉNYEK. A SZÉKELYFÖLDI VÁROSOK SAJÁTOS VONÁSAI [pdf, 380.5k]

2.1. Rövid történeti áttekintõ
Természeti keretek
A kezdetek: város és szék kapcsolata
Településszerkezet
A vásárjogok megszerzése
A céhek megalakulása
2.2. A városok és a székek küzdelme
2.3. A város–nemes ellentétek
2.4. A székely határõrség és a városok

3. NÉPESSÉG ÉS GAZDASÁGI SZEREPKÖR [pdf, 1218.5k]

3.1. A székelyföldi városok népessége
3.1.1 A székely városok népessége a 19. század közepéig
3.1.2 A székely városok népessége a 19. század második felében
A népességnövekedés
A lakosság nemzetiségi és vallási megoszlása
A lakosság társadalmi és foglalkozási szerkezete
3.2. Ipar
Céhek a 18. században
A kézmûvesek száma és megoszlása
Az örmény tímárok és más mesterek
A céhek kései fejlõdése
A kézmûvesipar a 19. század közepén
Az „átmeneti idõszak” a népszámlálások tükrében
Ipartársulatok és ipartestületek
A vámháború következményei
A gyáripar megjelenése
Ipar és iparosok a 20. század elején
3.3. Kereskedelem és hitelintézetek
3.3.1. Kereskedelem
Vásárjogok a 19. század elsõ felében
A vásárok vonzáskörzete a 19. század elején
A vásárok jelentõsége
Kereskedõk, boltok
„Idegen” kereskedõk: örmények, görögök és mások
Kereskedõk a 19. század második felében
3.3.2. Hitelintézetek
3.4. Közlekedés
3.4.1. Az utak és a fuvarozás
3.4.2. A vasutak kiépítése
3.5. A mezõgazdaság
3.5.1. A mezõgazdaság 1848 elõtt
3.5.2. A földközösség továbbélése. A közföldek
3.5.3. Az 1848 utáni helyzet

4. AZ URBANIZÁCIÓ MÉRFÖLDKÖVEI: SZOCIÁLPOLITIKA, KÖZMÛVESÍTÉS, VÁROSSZÉPÍTÉS [pdf, 297k]

4.1. Egészségügy és szociális gondoskodás
4.2. Városkép; a városi civilizáció terjedése
Városkép a reformkorban
Kommunális viszonyok, városszépítés a 19. század közepéig
Építkezések a 19. század elsõ felében
Rendészet, tûzvédelem
Fürdõk, parkok
Városkép a 19. század közepén
Városrendezés a dualizmus korában
Építkezések a dualizmus korában
Marosvásárhely, a „mintaváros”
Lakásviszonyok a számok tükrében
Közmûvesítés

5. A MÛVELÕDÉS SZEREPE AZ URBANIZÁCIÓBAN [pdf, 413.1k]

5.1. Az írástudás és az oktatás
5.1.1. Az írástudás szintje
5.1.2. Az oktatási hálózat
5.3. Mûvelõdési intézmények és egyesületek
5.3.1. Egyesületek, intézmények
5.3.2. Zenei élet
5.3.3. Színház
5.4. A sajtó

6. A KÖZIGAZGATÁSI SZEREPKÖR [pdf, 204.1k]

6.1. A közigazgatás szerepe
Az állandó székhelyek kialakulása
A közigazgatás modernizálása
A hivatalnokok aránya
A hadsereg szerepe
A városok eladósodása
A városállomány átalakulása
6.2. Az állam és a helyi autonómiák viszonya
Néhány záró gondolat [pdf, 100.5k]
Válogatott könyvészet [pdf, 149.4k]

I. LEVÉLTÁRI FORRÁSOK

II. KÖNYVEK, TANULMÁNYOK

Szó- és kifejezésjegyzék [pdf, 65.6k]