nyomtat

megoszt

Hetven év. A romániai magyarság története 1919-1989
BARABÁS BÉLA – DIÓSZEGI LÁSZLÓ – ENYEDI SÁNDOR - SEBŐK LÁSZLÓ – R. SÜLE ANDREA
Katalóguscédula:
Cím: Hetven év. A romániai magyarság története 1919-1989
Szerző: BARABÁS BÉLA – DIÓSZEGI LÁSZLÓ – ENYEDI SÁNDOR - SEBŐK LÁSZLÓ – R. SÜLE ANDREA

Megjelenési adatok:
Magyarságkutató Intézet, Budapest, 1990
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: történelem
Tárgyszó: romániai magyarság, történelem, kisebbségtörténet
Műfaj: tanulmányok
ISBN: ISBN 963 8105 038
Szerkesztette: DIÓSZEGI LÁSZLÓ, R. SÜLE ANDREA
Lektorálta: BODOR PÁL, POMOGÁTS BÉLA
Az ábrákat és térképeket szerkesztette és rajzolta SEBŐK LÁSZLÓ
Tartalom:
I. Történeti áttekintés /Süle Andrea/ [pdf, 82.8k]

II. A romániai magyarság története 1919-1940 /Diószegi László/ [pdf, 608.1k]
Demográfiai helyzet
Jogi helyzet
Oktatásügy
Egyházak
Az 1910. évi földbirtoktörvény
Politikai jogok – részvétel az államvezetésben
Összefoglalás

III. A romániai magyarság helyzete 1940-1944 /Barabás Béla/ [pdf, 174.7k]

IV. A romániai magyarság története 1944-1989 [pdf, 1140.1k]
Az 1944. augusztus 23-i antifasiszta fordulat és következményei /Süle Andrea/
Demográfiai helyzet /Sebők László/
Területi, településszerkezeti és társadalmi tagozódás /Sebők László, Süle Andrea/
A romániai magyar kisebbség helye az ország politikai és jogi rendszerében /Süle Andrea/
Oktatásügy /Enyedi Sándor/
Kulturális intézmények /Enyedi Sándor/
Egyházak /Barabás Béla/
Kapcsolatok az anyanemzettel/Barabás Béla, Sebők László, Süle Andrea/
Epilógus /Süle Andrea/
Helynévmutató /Sebők László/

Irodalmi tájékoztató /Diószegi László-Süle Andrea/ [pdf, 273.4k]