nyomtat

megoszt

Nagyenyedi diákok 1662—1848
Jakó Zsigmond — Juhász István
Katalóguscédula:
Cím: Nagyenyedi diákok 1662—1848
Szerző: Jakó Zsigmond — Juhász István Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: kisebbségtörténet
Tárgyszó: oktatás, iskola, történeti alapművek
Műfaj: dokumentumok
Kriterion könyvkiadó, Bukarest, 1979
Tartalom:
Juhász István: Diákélet a Bethlen Kollégiumban [html] [pdf, 240.5k]
Az „Alma Mater”
A diák-közösség
A diákok
A diákélet

Jakó Zsigmond: A Bethlen Kollégium diáktársadalma a feudalizmus korában [html] [pdf, 430.5k]
Iskolatörténetünk új útjai
A diáktársadalom vizsgálatának forrásai
A feldolgozott névsorokról
A diáklétszám alakulása
A diákok származáshelye
Pályaválasztás
A diákság társadalmi összetétele

Jegyzetek [html] [pdf, 177k]

Jakó Zsigmond: Függelék (Diáknévsorok 1662—1848) [pdf, 723.3k]
Megjegyzések a közlés módjáról
Diáknévsorok

Cuprins [pdf, 96.7k]
Inhalt [pdf, 12.4k]