nyomtat

megoszt

Kolozsvári emlékírók 1603–1720
bev. tanulmányt írta és az idõrendi áttekintést összeáll. Bálint József ; a forrásokat vál. és jegyzetekkel ellátta Pataki József
Katalóguscédula:
Cím: Kolozsvári emlékírók 1603–1720
Szerző: bev. tanulmányt írta és az idõrendi áttekintést összeáll. Bálint József ; a forrásokat vál. és jegyzetekkel ellátta Pataki József

Megjelenési adatok:
Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1990
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: történelem
Tárgyszó: emlékíró, Kolozsvár, Heltai Gáspár, Segesvári Bálint, Linczigh János, Auner Márton, Brozer Péter, Gálffy Mihály, Vizaknai Bereczk (Briccius) György, Misztótfalusi Kis Miklós, Szakál Ferenc
Műfaj: tanulmányok
ISBN: ISBN 973 26 02112
A bevezető tanulmányt írta és az időrendi áttekintést összeállította Bálint József.
A forrásokat válogatta és jegyzetekkel ellátta Pataki József.
A latin nyelvű verses részeket Tóth István, a prózai szövegrészeket Köllő Károly és Puskás Lajos fordította.
Lektorálta Jakó Zsigmond.
Tartalom:
"Transilvaniae civitas primaria" [pdf, 412.7k]
Kolozsvár a XVI–XVII. század sodrában
A XVII. századi városkép kialakulása
Művelődési viszonyok a XVI–XVII. századi Kolozsváron
A városi emlékirat-irodalom és forrásaink

Kolozsvári emlékírók (1603–1720)

I. Feljegyzések, tanúvallomások a század eleji eseményekről (1603–1608) [pdf, 238.5k]
1. Napi jegyzetek Kolozsvárnak Székely Mózes általi ostromáról (1603. április 21. – június 9.)
2. Jezsuita források a rendtagok kiűzéséről (1603)
3. Tanúvallomások a Törvénykezési jegyzőköny- vekből (1606–1608)
II. Részletek az ifjú Heltai Gáspár szerkesztette Közgyűlési jegyzőkönyvekből (1611–1617) [pdf, 166.9k]
III. Segesvári Bálint történeti feljegyzései (1606–1654) [pdf, 222.2k]
IV. Linczigh János történeti feljegyzései (1621–1675) [pdf, 3328.1k]
V. Auner Márton, Brozer Péter és Gálffy Mihály történeti feljegyzései (1663–1720) [pdf, 143.1k]
Auner Márton feljegyzései (1663–1680)
Brozer Péter feljegyzései (1679–1694)
Gálffy Mihály feljegyzései (1695–1720)
VI. Vizaknai Bereczk (Briccius) György naplófeljegyzései (1693–1717) [pdf, 216.9k]
VII. Misztótfalusi Kis Miklós: Siralmas panasz (1697) [pdf, 160.1k]
VIII. Szakál Ferenc történeti feljegyzései (1698–1718) [pdf, 208.2k]

Jegyzetek
A kiadványra vonatkozó általános megjegyzések [pdf, 139.1k]
Rövidítések jegyzéke [pdf, 137.4k]
Tárgyi magyarázatok [pdf, 312.7k]
Szó- és kifejezésjegyzék [pdf, 120.9k]
Név- és helymutató [pdf, 366.5k]
Időrendi áttekintés [pdf, 192.7k]
Képjegyzék [pdf, 134.1k]