nyomtat

megoszt

Székely oklevéltár. I. Kötet. 1211—1519.
SZABÓ KÁROLY (szerk.)
Katalóguscédula:
Cím: Székely oklevéltár. I. Kötet. 1211—1519.
Szerző: SZABÓ KÁROLY (szerk.)

Megjelenési adatok:
Kiadta a Magyar Történelmi Társulat kolozsvári bizottsága. Kolozsvár, 1872.
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: történelem
Tárgyszó: Székely Oklevéltár, székely
Műfaj: dokumentumok
Demjén László bizománya

"Bízvást feleslegesnek tartom egy ilyen, a hon valamely területére vagy hatóságára vonatkozó oklevéltár közzé tételének a tudományra nézve czélirányos és hasznos voltát fejtegetni, és igy a magyar tört. társulat kolozsvári bizottságának határozatát, mely ezen gyüjteményt életre hívta, igazolni: mert abban a hitben vagyok, hogy szakférfiak előtt maga a munka lesz e részben a legdöntőbb bizonyíték. A tudományos közönség érdeklődése, melylyel ez előtt egy pár évvel ezen Oklevéltár kiadásának tervét fogadta, különben is előleges biztosításúl szolgált a kiadó bizottságnak arról, hogy törekvése, mely a hazánk keleti védbástyájáúl szolgált és szolgáló székelység érdekes multjának földerítésére van irányozva, nem csak a székely földön, hanem az egész hazában elismeréssel fog találkozni." - Szabó Károly: Előszó
Tartalom: