nyomtat

megoszt

Erdély építészete a 14–16. században
ENTZ GÉZA
Katalóguscédula:
Cím: Erdély építészete a 14–16. században
Szerző: ENTZ GÉZA

Megjelenési adatok:
Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása, Kolozsvár, 1996
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: építészet
Tárgyszó: Erdély, építészet, Erdély története, művészettörténet, gótika
Műfaj: monográfia, adattár
ISBN: ISBN 973 96946 6-7
Megjelent a "Gróf Mikó Imre Alapítvány" és a "Pro Professione Alapítvány" támogatásával
Lektorálta és az előszót írta MAROSI ERNŐ
A szöveget gondozta LŐVEI PÁL és NAGY TIBORNÉ

Tartalom:
Entz Géza és az erdélyi gótika (Marosi Ernő) [pdf, 142.7k]
A rövidítések jegyzéke [pdf, 111.3k]
Erdély gótikus építészetének 13. századi előzményei [pdf, 77.3k]

A késői klasszikus gótika építészete Erdélyben (a 14. század eleje – 1350/1360) [pdf, 153.7k]
Királyi építkezések
A főrendűek építkezései
Főpapi építkezések
A városok és mezővárosok építkezései
A falvak építkezései
A Szászföld egyházi építkezései
A megyék egyházi építkezései
A Székelyföld egyházi építkezései
A falvak világi építkezései

A közép-európai stílus (1350/1360–1390 körül) [pdf, 242.3k]
Királyi építkezések
A főrendűek építkezései
A városok építkezései
A szász városok építkezései
A falvak építkezései
A Szászföld egyházi építkezései
A megyék egyházi építkezései
A Székelyföld építkezései
A falvak világi építkezései

Az internacionális gótika (1390–1430 körül) [pdf, 174.6k]
Királyi építkezések
A főrendűek világi és egyházi építkezései
A városok építkezései
A falvak építkezései
A Szászföld egyházi építkezései
A megyék egyházi építkezései
A Székelyföld egyházi építkezései
A falvak világi építkezései

A késő gótika első szakasza (1430–1470 körül) [pdf, 295.5k]
A központi hatalom és a Hunyadiak építkezései
A főurak világi és egyházi építkezései
Főpapi építkezések
A városok építkezései
Nagyszeben és a szász városok építkezései
A falvak építkezései
A Szászföld védelmi építkezései
A megyék egyházi építkezései
A Székelyföld egyházi építkezései
A falvak világi építkezései

A késő gótika második szakasza (1470 körül–1541) [pdf, 414.4k]
Az udvari késő gótikus építőműhely Erdélyben
A főurak világi építkezései
A főurak egyházi építkezései
Kolozsvár és a magyar városok építkezései
A szász városok építkezései
A mezővárosok és falvak építkezései
A szász mezővárosok és falvak egyházi építkezései
Szászföldi templomvárak
A falvak egyházi építkezései
A megyék egyházi építkezései
A Székelyföld egyházi építkezései
A falvak világi építkezései

Az erdélyi gótikus építészet európai és magyarországi helye [pdf, 101.9k]

Történeti adatok [pdf, 4244k]
Települések, épületek
Építtetők, megrendelők és végrendelkezők

Arhitectura Transilvaniei in secolele XIV–XVI (Rezumat) [pdf, 116.9k]

Die Baukunst Transsilvaniens im 14.–16. Jahrhundert (Zusammenfassung) [pdf, 107.7k]

Képjegyzék [pdf, 188.6k]
Helységnév- és személynévmutató (Bardoly István) [pdf, 1111.5k]
Függelék (A történeti adattár Entz Géza által összeállított beosztása) [pdf, 100.3k]
Képek
Térképmellékletek:
Térkép 1. Uvarházak [pdf, 1783.7k]
Térkép 2. Főúri építkezések 1. [pdf, 840.1k]
Térkép 3. Főúri építkezések 2. [pdf, 898.5k]
Térkép 4. Hyunaydi János építkezései [pdf, 430.2k]
Térkép 5. János testvér építkezései [pdf, 408.4k]
Térkép 6. Székely tornyok [pdf, 454.3k]
Térkép 7. Ortodox román templomok a 16. sz. közepéig [pdf, 991.8k]