nyomtat

megoszt

Versek
Tompa László
Katalóguscédula:
Cím: Versek
Szerző: Tompa László

Megjelenési adatok:
Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1963
Kategória: ROMÁNIAI MAGYAR ÍRÓK SOROZAT
Témakör: irodalom
Műfaj: vers
A bevezetőt írta: VERESS DÁNIEL
A borítólap BOUR OCTAVIAN munkája
Tartalom:
Arcképvázlat Tompa Lászlóról. Írta Veress Dániel [html] [pdf, 141.8k]

I. rész [html] [pdf, 158.3k]
Bátorítás
Új tavasz nyiladozásán
Mozireklám
A lisztes bohóc énekel
Mindig együtt!
Tükörbenézés alkonyodáskor
Tétova ajtónyitás előtt
Intermezzo
Dac
Szánkázás
Tavaszi vihar
Vágyaim, a dühös kutyák
Szelíd kívánság
Csillagtalan éjjeli ég alatt
Noémi senki-szigetén
Noémi és az ősz
Ólmos, szűk térben
Rejtett kincs tudója
Erdélyi végzet alatt
Ily dolgok közt folyik el életünk
Grieg-melódiákhoz
Tavaszi áradáskor
Forgószél
Köszönet a magamrahagyottságért
Viharfelhők alatt
Éjjeli havazásban
Mint régi szobrász
Éjszaki fény, sarkvidék
Egy segesvári régi ház előtt
Bocsánat nélkül
Egy új Faust szerenádja
Kisvárosi sáros utcákon
Egy öreg zsoldos kesergése
Az alkony felelete
Őszi látogatás csipkerózsa erdejében
Együtt hamupipőke lányommal
Nagy felkészülődés
Őszi siralom
Tűnő szépségek kergetője
A halász és a szellem
Virágzó fák alatt
A vénülő Salamon király szerelmes énekeiből
Elmaradt lovas eszmélkedése
Sziklavár
Nyárkeresés őszi ködben
Oh, gyermekek
A hadnagy
A parton
Februárvég
II. rész [html] [pdf, 171k]
Búcsúzás
A tavasz sodrában
Este a győzelem után
Az óceán felé
Tenger, te nagy
Alkonyat falun
Bábszínház
Havasi tájékon
Nyájas ősz Udvarhelyen
Szüret előtt
Táncos lovakkal
Ádám kacag?
Személyvonat, III. osztály
Múlt-jövő mezsgyéjén
A játékcsináló
Tavaszi eső zenéje
Költő a pódiumon
Kalauz
Már elmehetsz
Chopin-valse
Napon
Zongoraszó
Ma délután havazott
Erdélyi aratás
Éji szálláson a segesvári vártorony alatt
Tél jöttével
Három víg cimbora
Napok, szürke szekerek
Életgázló előtt
Tavaszodás
Májusi hajnalodás
Vihar
Galambok
Új Dévavára épül
Kínok tüzén át
Látó szemmel
Erdélyi szántóvető estéje
Sofőr
Ágról szakadt levelet
Zenit
Sikoly
A magam halotti jelentéséül
Hazug, alattomos ősz
Naplólap
Téli virágének
Megjegyzések egy férfifejre
Erdélyi magaslaton
Máshol és itt
Kelj fel, és járj!
Április
Fiatal fa a hegyen
Jönnek
Ne félj!
Nagy időkben
III. rész [html] [pdf, 191.5k]
A vén sepregető
Régi út porában
Csökönyösség
Emlék
Ének a jövő gyermekeihez
Risoluto
Színes, meleg ősszel
Hallgatagon
Sötét kor pusztáiban
Nem tudom
Ősz jötte elé
Kiáltás
Mint lombtalan téli erdő
Kis állomáson
A mesetáltoson
Még van remény!
Körutazás
Üldöző farkasok előtt
Az örömszimfónia
Ábel számonkéretése
Úton a jóság elébe
Hosszú tél után
Zenét
Nyugtalan tavasszal
Hálálkodás közönyösöknek
Halott énekesnő hangja hanglemezen
Erdélyi télben
Ilona tavaszi tánca
Őszi estén, város-szélen
Magányos fenyő
Talán búcsúvers
Vers egy téli sétáról
Kútba estem – ki húz ki?
Tavaszváró ének
Vallomás sötét titokról
Nyári kaland
Egy útszéli mutatófára
Minden fény hunytán
Beszéd a varjakhoz
Egy levélbeli kérdésre
Árva kukoricaszál
A másik szobából
A mű
Csillagúton szekerezve
Anyám kinéz az ablakon
Meghitt szavak egy elköltözötthöz
Vers
Céltalanul
Rádióvers
Bíró előtt
Egy volt vadásszal
Őszi hajtásban
IV. rész [html] [pdf, 174.3k]
Téli dermedtségben
Hamvadó zsarátnok őszi tarlón
Őszi intés
Befagyott révben
Egy emeleti ablak mögül
Az aranykehely
December 21: téli napforduló
Rejtőző szavak nyomában
Kivirágzott egy orgonabokor
Mind menetelünk
A beteg költőhöz
Ének három pogácsáról
Sasok viharban
Immár úgy van
Sziddhartha újból eltűnik
Kicsi kutya, tarka nóta
Diogenész lámpájával
Új iszonyúságok előestéjén
Évnek őszén, kedvnek őszén
A sötétben jár az óra
Majd egyszer
Robotosság átka alatt
Lélekháborgásra – csillapítónak
Te, rég elhalt hang
„Lilli kisasszonynak”
Leszámolás elveszett napokkal
Alkonyati eltűnődés
Farkasjárás éjszakáján
Vers 1944 közepéről
Forr a katlan
Népek karéneke 1945 tavaszán
Csak néhány sor
A béke harcosainak seregében
Zúdulj föl belőlem, kiáltás!
Petőfi szava
Emlékezés, fogadalom
Ember vagy te is?
Gyűlésben az ifjúsággal
Számvetés magammal 1953 végén
Kiáltás a népek költőihez
Robbantanak, hogy építhessenek
Mester?
Milliók szavával emlékezve