nyomtat

megoszt

Erdélyi kastélyok
BÍRÓ JÓZSEF
Katalóguscédula:
Cím: Erdélyi kastélyok
Szerző: BÍRÓ JÓZSEF

Megjelenési adatok:
1943, Új Idők Irodalmi Intézete (Singer és Wolfner) kiadása, Budapest
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: építészet
Tárgyszó: Erdély, építészet, kastély, Erdély művelődéstörténete, műemlék, művészettörténet
Műfaj: monográfia, adattár

Száztizenöt képpel és egy színes melléklettel
(C) Bíró Ádám, Párizs
Tartalom:
Életpálya [html] [pdf, 96.6k]

I. (Bevezetés. – Az erdélyi föld és történeti lélek különleges adottságai.) [html] [pdf, 77.3k]

II. (Az erdélyi kastélyok általános művészettörténeti jelentősége. – A vár- építő tevékenység. – A várurak gyors váltakozása – A nehéz építés- viszonyok. – Bethlen Miklós és kastélya. – Egyetemes stílossajátsá- gok, Nyugat és Kelet szerepe. – Magyar várépítési modor. – A magas tetőzet. – A reneszánsz kastélytípus. – Az olasz és francia hatás. – A fejedelemség korának lelkisége. – Reneszánsz és barokk. – A francia szellem Erdély kastélyépítészetében. – A barokk fellépése és stílus- sajátságai. – Teleki József. – A klasszicizmus. – Pusztulnak a kastélyok.) [html] [pdf, 134.5k]

III. (Az erdélyi kastélyok tárgy- és építészettörténete. – A régi várromok és várak. – A gótika. – A reneszánsz, barokk, klasszicista, romantikus és újabbkori kastélyok időrendbeli építéstörténete, a külföldi hatások, mecénásaik, építészeik s az emlékekhez fűződő nevezetesebb köztörté- neti események.) [html] [pdf, 210.1k]

IV. (A plasztika emlékei. – Szobrok és szobrászok Erdély kastélyaiban. – A festészet emlékei: freskók, függőképek, metszetek, családi arcképek és alkotóik. – A berendezés: műkincsek, ötvösművek, szőnyegek. – A kandallók és kályhák. – Az interieurök leírása; csillárok, bútorok, vadásztróféák, régiséggyűjtemények. – A kertművészet. – A francia, az angol és az újabb stílusú kertek, tervezőik és rekvizítumaik.) [html] [pdf, 158.8k]

V. (Szellemi élet a kastélyokban. – Az arisztokrácia szerepe és jelentősége a magyar tudományban és irodalomban. – Könyvgyűjtők. – Kastély, könyvtárak. – Családi levéltárak, oklevélgyűjtemények. – Erdélyi fő- nemesek, mint írók és tudósok. – Magyar írók és költők a kastélyok- ban. – Zenei élet. – Pásztorjátékok, színielőadások.) [html] [pdf, 116.8k]

VI. (A kastélyok mindennapi élete. – Általános ízlés- és szokástörténeti áramlatok, az olasz, török, francia, német, angol divatok; a nemzeti hagyomány. – A régi várak, kastélyok egykori beosztása, helyiségeik ren- deltetése, berendezésük. – Az étkezés. – A borivás; borospincék. – A lakodalmak, mulatságok, a táncok. – A vendéglátás, a társadalmi élet. – A tréfacsinálók, udvari bolondok, törpék. – A vadászat; vadászkutyák, a madarászat. – A lovak; istállók, lovardák, a sportok; kocsizás. – Fürdő, vízvezeték, világítás. – A főnemesek gazdasági szakértelme, takarékosságuk, könnyelműségük. – Az udvartartás, a sze- mélyzet; az alkalmazottaik szociális helyzete. – A nőnevelés a kastélyok- ban, az árvák, betegek gyámolítása. – A főúri társadalom erkölcs- történetéről.) [html] [pdf, 151.8k]

VII. (A halál: régi erdélyi temetések. – A főnemesek temetkezési helye. – Kápolnák és kripták a kastélyokban; síremlékek és epitáfiumok. – Kísér- tetek, titkos alagutak, babonák. – Befejezés.) [html] [pdf, 77.1k]

Jegyzetek és források [html] [pdf, 180.5k]

Jegyzetek a képekhez [html] [pdf, 117.6k]

A képek jegyzéke [html] [pdf, 73.8k]

Név- és helymutató [html] [pdf, 134.1k]

Képek
I - IX [html] [pdf, 2593.1k]
X - XVIII [pdf, 2353.4k]
XIX - XXVII [html] [pdf, 2305.7k]
XXVIII - XXXVI [html] [pdf, 2517.1k]
XXXVII - XLV [html] [pdf, 2734.9k]
XLVI - LIV [html] [pdf, 3032.5k]
LV - LXIII [html] [pdf, 2697k]
LXIV - LXXII [html] [pdf, 3513.2k]