nyomtat

megoszt

Erdély középkori harangjai és bronz keresztelőmedencéi
BENKŐ ELEK
Katalóguscédula:
Cím: Erdély középkori harangjai és bronz keresztelőmedencéi
Szerző: BENKŐ ELEK

Megjelenési adatok:
Teleki László Alapítvány, Budapest, Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 2002
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: építészet
Tárgyszó: Erdély, középkor, harang, templom, építészet, művészettörténet
Műfaj: tanulmányok
ISBN: ISBN 963 00 8955 6, ISBN 973 9267 94 7
Felelős kiadó: Diószegi László
Felelős szerkesztő: Barabás Béla
Olvasószerkesztő: Mező Piroska
Szöveggondozás: Antal Béla, Hingyi Gábor

Angol nyelvű fordítás: Adrian Hart, Sarkady Krisztina
Német nyelvű fordítás: Mirk Mária

Fényképfelvételek: Benkő Elek

Nagyítás: †Horváth József, Kádas Tibor

Grafika (a szerző rajzai és tervei nyomán): Árkay Lúcia, †Dévai Nándorné, Ősi Sándor

Térképek: Sebők László

Tipográfia és kötésterv: Kováts Imre

A kötet a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Magyar Tudományos Akadémia, az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok és a Gerda Henkel Stiftung (Düsseldorf) támogatásával jelent meg.

A borítón: Keresztelőmedence a segesvári volt domonkos, ma evangélikus templomban
A borító hátoldalán: A kisselyki keresztelőmedence részlete (a szerző felvételei)

Tartalom:
BEVEZETÉS [pdf, 99.6k]
A kutatás területi kiterjedése
A kutatás időhatárai

A KÖZÉPKORI KERESZTELŐMEDENCE- ÉS HARANGÁLLOMÁNY UTÓÉLETE. KUTATÁSTÖRTÉNET [pdf, 321.5k]

HARANGOK A KÖZÉPKORBAN [pdf, 1030.7k]
A középkori bronzöntés nyersanyagai
A középkori harangok öntéstechnikája, formája és súlya
Középkori harangtörténet, liturgia és használat
     Előzmények
     Harangtörténet és etimológia. Terminológiai kérdések
     A nyugati egyház korai haranghasználata
     A keleti egyház és a harangok
     Harangszentelés a középkorban
     Korai harangok a középkori Magyarországon
     Egyházi haranghasználat
     Világi haranghasználat
     A harangozók
     A középkori harangfeliratok

BRONZ KERESZTELŐMEDENCÉK [pdf, 1410.6k]
Eredet és forma
Öntéstechnika
Liturgia, használat, feliratok
A keresztelőmedence helye a templomban

ÖNTŐMŰHELYEK ERDÉLYBEN ÉS A PARTIUMBAN [pdf, 1056.1k]
Nagyszeben
     A Domáld–Szentábrahám-csoport: 13–14. századi dél-erdélyi harangok
     A péterfalvi harang és köre (14. század)
     A szebeni műhely a 14. század végén
     Leonardus mester kora (1420–1430-as évek)
     A szebeni műhely a 15. század közepén
     A 15. század második fele
     Szebeni harangöntés a 15. század végén és a 16. század elején
     Wolfgang mester harangjai
     Szebeni öntők a 16. század közepén
     Réz- és ágyúöntők Nagyszebenben (15–16. század)
A segesvári öntőműhely
Besztercei műhelyek
Brassói öntőműhelyek (15–16. század)
Nagyváradi műhelyek
Ismeretlen vagy bizonytalan műhelyek. Importharangok
     Korai harangok (13–14. század)
     Kolozsvár környéki, 15–16. századi emlékek
     15. századi észak-erdélyi harangok (besztercei műhely?)
     15. századi, ismeretlen műhelyek

A KÖZÉPKORI MŰHELYEK MINTAKINCSE ÉS KAPCSOLATAI. EREDET, GYAKORLAT ÉS HAGYOMÁNY [pdf, 538.1k]
A nagyszebeni műhely mintakincse
A segesvári műhely mintakincse
Zarándokjelvények erdélyi harangokon
A brassói műhelyek 15–16. századi motívumkészlete
További erdélyi és partiumi műhelyek díszítményei (14–16. század)

IRODALOM ÉS RÖVIDÍTÉSEK [pdf, 194.8k]

ADATTÁR
I. Harangok [pdf, 43k]
II. Keresztelőkutak [pdf, 43k]
III. Díszítőmotívumok [pdf, 5498k]

SZEMÉLYNÉVMUTATÓ [pdf, 80.3k]
HELYNÉVMUTATÓ [pdf, 103.9k]
SUMMARY [pdf, 207.6k]
ZUSAMMENFASSUNG [pdf, 222.2k]

ADATTÁR