nyomtat

megoszt

Súly alatt a pálma. Egy nemzedék szellemi élete. 22 esztendő kisebbségi sorsban
LIGETI ERNŐ
Katalóguscédula:
Cím: Súly alatt a pálma. Egy nemzedék szellemi élete. 22 esztendő kisebbségi sorsban
Szerző: LIGETI ERNŐ

Megjelenési adatok:
Fraternitas R.-T., Kolozsvár
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: történelem
Tárgyszó: eszmetörténet, irodalomtörténet, Erdély történet
Műfaj: monográfia, adattár
Felelős kiadó: Ligeti Ernő
Teljes kötet letöltése: [pdf, 2358k]
Tartalom:
VIASKODÁS AZ ÉLMÉNNYEL [html] [pdf, 86.2k]

TRAGIKUS ELŐJÁTÉK (1918—1919) [html] [pdf, 278.9k]
Kiégnek a biztosítékok
Amíg a békeszerződést aláírták
Apáthy
Egy könyvesbolt irodalmi szerepe
A sajtó átmenti magát

A HŐSKOR (1920—1925) [html] [pdf, 503.8k]
Néhány dátum
Folyóírat-kultúra
Végvári
A pódium
Szellemi erők kívülről
Irodalom és politika
Egy röpirat története
Az újságírás szabadságharca
A Szépmíves Céh
A Hunyadi-téri szinház

A VIRÁGZÁS KORA (1926—1930) [html] [pdf, 542.1k]
Szervezkedési elvek
Egységes írói arcvonal fel
Marosvécs
A Helikon munkában
Benedek Elek-komplexum
Eszménykeresések az erdélyi magyar irodalamban
Ablak kifelé és befelé
Az érvényesülés rejtélye
A Helikontól jobbra és balra
Kritikai hang belülről
Változások a sajtóban

A HELYTÁLLÁS KORA (1931—1937) [html] [pdf, 532k]
A válság évei
A nemzedéki probléma
Új eszmék csirázása
Az ifjúság és az irodalom
Emelkedés vagy sülyedés
Anyaországi és erdélyi vonatkozások
Színház és dráma
Sajtó a viharban
Valami a politikai közírásról
Újságírói önvédelem

A HANYATLÁS KORA (1938—1940) [html] [pdf, 293.2k]
Ahogy lehet
Egyveng
A vásárhelyi találkozó
Új reálizmus
A félmult tisztelete
Az erkölcs elsőbbsége