nyomtat

megoszt

Nelămurit de vise - - - Álmoktól összezavarva
IOAN BUTEANU, fordítás: KIRÁLY FARKAS
Katalóguscédula:
Cím: Nelămurit de vise - - - Álmoktól összezavarva
Szerző: IOAN BUTEANU, fordítás: KIRÁLY FARKAS

Megjelenési adatok:
Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2005
Kategória: KRITERION KÖNYVEK
Témakör: irodalom
Műfaj: vers
ISBN: ISBN 973-26-0831-5
Coperta de - Borítóterv: Adrian Ciorbu
Redactat de --- A kötetet szerkesztette: Karácsonyi Zsolt
Tehnoredactor ---- Műszaki szerkesztõ: Buliga Krisztina-Mária
Format --- Alak: 20 x 14 cm
Data apariþiei --- Megjelenés éve: 2005
Coli de editurã --- Kiadói ívek száma: 4,381
Coli de tipar --- Nyomdai ívek száma: 5,5
Teljes kötet letöltése: [pdf, 152.2k]
Tartalom:
Lui Ed. Al. Poe --- Ed. Al. Poe-nak
Prieteni --- Barátok
Secolul douãzeci... --- A huszadik század...
Ziceam: --- Mondtam:
Colecþia mea de saluturi --- Köszönésgyûjteményem
Praful de mobile --- A bútorok pora
Cam atât --- Nagyjából ennyi
Pentru Oana --- Oana-nak
O privire de ansamblu asupra problemei --- Átfogó kép a problémáról
Partea a doua --- Második rész
Eroii mã priveau cumva de sus... --- A hõsök valahogy lenéztek engem...
Ciorile sunt speranþe firave --- A csókák halvány remények
Apropos de speranþe --- Apropó: remény
Scrisoare --- Levél
Balada soldatului --- A katona balladája
Achtung, baby! --- Achtung, baby!
Legoland --- Legoland
Post Scriptum --- Post Scriptum
Puzzle --- Puzzle
Artã poeticã --- Ars poetica
Buratino se împiedicã --- Buratino megbotlik
Lacrimile tale pe obrajii mei --- Könnyeid az arcomon
Joc de copii --- Gyermekjáték
Viaţa ca artã şi deformare plasticã --- Az élet mint mûvészet és plasztikai deformáció
Împreunã --- Együtt
Elegant --- Elegánsan
Murim ...--- Meghalunk...
O datã mã voi trezi --- Egy napon majd korábban ébredek...
În pãdure --- Az erdõben
Ai pus atâtea lucruri între noi --- Oly sok dolgot helyezél közénk
Câinele meu preferat --- A kedvenc kutyám
O femeie închisã, tãcutã şi singurã, sau o sticlã de şampanie --- Egy zárkózótt, hallgatag és magányos nõ, avagy egy palack pezsgõ
Rãzboinic --- Harcos
Prizonier --- Fogoly
M-am ridicat într-un cot... --- Félkönyökre emelkedtem...
Pe deal casa goalã... --- Az üres ház a dombon...
Artã poeticã (despre idei) --- Ars poetica (az ideákról)
Mã faci sã râd --- Megnevettetsz
Sfârşitul dragostei (scris: „COURAGE”) --- A szerelem vége (így írva: „COURAGE“)
Treceam ... --- Mentem...
Foşneşte în vânt... --- Zizeg a szélben...
Închis ... --- Bezárva...
O cioarã... --- Egy csóka...
Câteva cuvinte --- Néhány szó
La pas --- Lépésben
Cântec pentru mine --- Ének magamnak
Aşa mai merge --- Így már lehet
Înainte de clipa aceea --- A pillanat elõtt
Un ban lăsat pe o masă de crâşmă --- A pénz a kocsma asztalán hagyva
Început de ceramicã --- Egy kerámia kezdete
Nemurire şi vis --- Halhatatlanság és álom
De la Pãmânt la Lunã --- A Földtõl a Holdig
Rãmãsesem spiritualizat --- Átszellemültem
Ne-am întâlnit într-o lume strâmbã... --- Találkoztunk e görbe világon...
Acteon --- Akteon
Cântec de iarnã ---Téli ének
La start --- Induláskor
O, che bello! --- O, che bello!
O secundã, mãcar --- Egy másodpercig, legalább
Elegie --- Elégia
Jumere – Minunate himere --- Tepertõk – mindig csak rejtõzõk
Doi mai --- Május kettõ
Microtalent (dupã Bacovia) --- Mikrotehetség (Bacovia után)
Ţãranul Wrong îţi cântã un song --- Wrong paraszt egy songot dalol
Claire de lune --- Claire de lune
O poezie --- Egy vers
Mi-a plãcut sã fiu fericit --- Jólesett boldognak lenni
Nelãmurit de vise, aviarorul Agarici (omul cu negi de oţel) --- Agarici, a repülõs, álmoktól összezavarva (az acélszemölcsű ember)