nyomtat

megoszt

Az erdélyi református egyház története
POKOLY JÓZSEF
Katalóguscédula:
Cím: Az erdélyi református egyház története
Szerző: POKOLY JÓZSEF

Megjelenési adatok:
I-V. köt., Erdélyi Református Egyházkerület Állandó Igazgatótanácsának megbízásából, Budapest, 1904
Nyelv: magyar
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: egyháztörténet
Tárgyszó: egyháztörténet, Erdély története, történeti alapművek
Műfaj: monográfia, adattár
Az erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület állandó igazgatótanácsának megbízásából.
Tartalom:
I. KÖTET, 1556—1604. [pdf, 1310k] [doc, 1457.7k]
Előszó
BEVEZETÉS
1. Az erdélyi protestantismus történelmi jelentősége
2. Az erdélyi reformátió előzményei
3. A lutheri reformátió befogadása
ELSŐ KORSZAK.
A nemzeti fejedelmek kora.

4. A református egyház megalakulása
5. Az unitárismus fellépése és a nagy hitviták
6. Az unitárismus hanyatlása
II. KÖTET, 1605—1690. [pdf, 1390k] [doc, 1295.9k]
ELSŐ KORSZAK. A nemzeti fejedelmek kora.
7. Az «orthodoxa ecclesia» megszilárdulása
8/a. A virágzás korszaka. Bethlen Gábor
8/b. A virágzás korszaka. I. Rákóczy György
9. Politika az egyházban
10. Az utolsó orthodoxus fejedelem
III. KÖTET, 1691—1880. [pdf, 1072k] [doc, 1372.2k]
MÁSODIK KORSZAK.
Erdély a Habsburgházi királyok fenhatósága alatt. 1690—1881.

11. A diploma és annak előzményei
12. A diploma fejlesztése
13/a. Az elnyomatás kora
13/b. Az elnyomatás kora. Mária Terézia
14. Türelem a bevett vallásoknak
15. Sub pondere crescit....
16. Az országos egyház végső évei
IV. KÖTET. Az egyházi intézmények története [pdf, 1493.4k] [doc, 1498.6k]
Előszó
ELSŐ KORSZAK.
I. Egyházalkotmány és jog.

A) Egyház és állam
1. A ius reformandi és a négy recepta religio
2. A felekezeti egyházak kialakulása
3. A fejedelem jogviszonya az egyházhoz
B) Egyháziak és egyházi testületek
4. Az egyháziak jogállása
5. Lelkipásztor és egyházközség
6. Az egyházmegye
7. Az anyaszentegyház
C) Az egyházalkotmány változása
8. Independentismus és presbyterianismus
9. Az egyházalkotmány átalakulóban
D) Egyházi vagyon
10. A közegyházi vagyon. Gilányi-hagyaték
II. Kultusz és erkölcsi élet
11. A kultusz
12. Erkölcsi élet
III. Tanügy és irodalom
13. Tanügy
14. A kollégiumok Apafy idejében
15. Népoktatás
16. Egyházi irodalom
V. KÖTET. Az egyházi intézmények története
MÁSODIK KORSZAK.
I. Egyházalkotmány és jog
[pdf, 1114.9k] [doc, 1365.5k]
17. Az egyház viszonya az államhoz és az államfőhöz
18. Az egyházalkotmány átalakulása, fejlődése
19. Vagyonügy
II. Kultusz és erkölcsi élet
20. A kultusz
21. Erkölcsi élet
III. Tanügy és irodalom
22. Kollégiumi tanügy
23. Népoktatás
24. Egyházi irodalom
Befejezés
Függelék