nyomtat

megoszt

Érdekképviselet vagy pártpolitika? Iratok a Magyar Népi Szövetség történetéhez 1944–1953
NAGY MIHÁLY ZOLTÁN, OLTI ÁGOSTON (összeállította és a jegyzeteket készítette)
Katalóguscédula:
Cím: Érdekképviselet vagy pártpolitika? Iratok a Magyar Népi Szövetség történetéhez 1944–1953
Szerző: NAGY MIHÁLY ZOLTÁN, OLTI ÁGOSTON (összeállította és a jegyzeteket készítette)

Megjelenési adatok:
Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2009
Nyelv: magyar
Kategória: FORRÁSOK A ROMÁNIAI MAGYARSÁG TÖRTÉNETÉHEZ (Pro-Print Könyvkiadó)
Témakör: kisebbségtörténet
Tárgyszó: érdekképviselet, kisebbség, Magyar Népi Szövetség
Műfaj: dokumentumok
ISBN: 978-973-8468-86-3
Teljes kötet letöltése: [pdf, 2702.9k]
Tartalom:
Címoldal [pdf, 144.3k]
Előszó [pdf, 68.7k]
Érdekképviseleti lehetőség – integrációs alku [pdf, 503.7k]
1. Az MNSZ a magyar és a román történeti diskurzusban
2. A romániai magyarság kisebbségpolitikai stratégiája 1919–1944 között
3. A romániai magyarság integrációjának román állami keretei (1944–1953)
4. Az MNSZ történetének korszakolása
5. Érdekképviselet és/vagy pártpolitika
6. A „hatalmon belül került kisebbségi okosság”


DOKUMENTUMOK
A „nemzetiségi anyaszervezet” [pdf, 843.1k]
1. A MADOSZ Brassó–Székelyföldi Újjászervező Bizottságának kiáltványa (Brassó, 1944. október 4.)
2. A MADOSZ csatlakozási nyilatkozata az ODA-hoz (Bukarest, 1944. október 6.)
3. Ismeretlen szerző feljegyzése a kolozsvári MNSZ alakulásáról (Kolozsvár, 1945. február eleje)
4. Jelentés a MADOSZ temesvári szervezetének 1944. augusztus 23. és október 1. közötti működéséről (Temesvár, 1944. október)
5. A Romániai Magyar Népi Szövetség brassói alakuló értekezletének jegyzőkönyve (Brassó, 1944. október 16.)
6. Az MNSZ Központi Intézőbizottságának 1. számú utasítása politikai és szervezeti kérdésekben (Brassó, 1944. november 3.)
7. A marosvásárhelyi Magyar Demokrata Szövetség programtervezete (Marosvásárhely, 1944. november 19.)
8. Az MNSZ Észak-Erdélyi Végrehajtó Bizottságának memoranduma a Groza-kormányhoz (Kolozsvár, 1945. március 12.)
9. Az MNSZ kolozsvári kongresszusának megnyitása és az MNSZ megyei küldötteinek beszámolói a szervezeti, gazdasági, politikai és kulturális helyzetről (Kolozsvár, 1945. május 7–9.)
10. A Központi Végrehajtó Bizottság beszámolója a kolozsvári kongresszuson (Kolozsvár, 1945. május 9.)
11. A megyei küldöttek hozzászólásai, az alapszabályzat valamint a bizottsági munkaprogramok megvitatása és elfogadása a kolozsvári kongresszuson (Kolozsvár, 1945. május 10–12.)
12. A kolozsvári MNSZ kongresszus határozata (Kolozsvár, 1945. május 12.)
13. Az MNSZ Országos Végrehajtó Bizottsága körlevelének melléklete a gazdasági bizottságok feladatainak és tevékenységének szabályozása tárgyában (Kolozsvár, 1945. június)
14. Az MNSZ Országos Végrehajtó Bizottságának körlevele az EMGE gazdakörei „beolvasztásának” szabályozása tárgyában (Kolozsvár, 1945. június)
15. Az MNSZ Országos Végrehajtó Bizottságának körlevele a helyi szövetkezetek működése tárgyában (Kolozsvár, 1945. június)
16. Az MNSZ Országos Végrehajtó Bizottságának körlevele a jogi és közigazgatási bizottságok működésének szabályozása tárgyában (Kolozsvár, 1945. június)
17. Az MNSZ II. sz. jelentése a romániai magyarság helyzetéről (Kolozsvár, 1945. július 18.)
18. Az MNSZ és az Országos Demokrata Arcvonal vezetőinek közös tárgyalása az erdélyi magyarságot érintő sérelmekről (Bukarest, 1945. augusztus–szeptember)
19. Jegyzőkönyv a Kurkó Gyárfás részvételével lezajlott brassó városi MNSZ szervezet vezetőségi üléséről, ahol kivizsgálták az MNSZ keretében lezajlott helyi választás jogosságát és feltárták az MNSZ megyei és helyi vezetésén belül uralkodó nézeteltérések gyökereit (Brassó, 1945. október 1.)
20. Luka László beszéde az erdélyi kérdésről az MNSZ Központi Intézőbizottságnak marosvásárhelyi ülésén (Marosvásárhely, 1945. november 15.)
21. Részlet az MNSZ marosvásárhelyi központi intézőbizottsági ülésén a magyar–román határ kérdésében megfogalmazott kiáltvánnyal kapcsolatos vitából (Marosvásárhely, 1945. november 17.)
22. Kurkó Gyárfás beszéde a Központi Intézőbizottság marosvásárhelyi ülését lezáró nagygyűlés alkalmával (Marosvásárhely, 1945. november 18.)
23. Az MNSZ Központi Intézőbizottságának kiáltványa Erdély magyarságához a magyar–román határvita kérdésében (Marosvásárhely, 1945. november 18.)
24. Az MNSZ Központi Intézőbizottságának határozata a magyar kisebbséget ért sérelmek rendezése tárgyában (Marosvásárhely, 1945. november 18.)
25. Jegyzőkönyv az MNSZ és az ODA között lezajlott a magyar sérelmek orvoslásával foglalkozó tárgyalásról (Bukarest, 1945. december 5.)
26. Az MNSZ „kiszélesítéséről” az elnökség és egyes magyar intézmények vezetői között folytatott megbeszélésről felvett jegyzőkönyv (Kolozsvár, 1946. január. 6.)
27. Az MNSZ Országos Végrehajtó Bizottságának közleménye, amelyben cáfolják, hogy korábban nyilatkozatot tettek volna a határok kérdésében (Kolozsvár, 1946. február 9.)
28. Az MNSZ Országos Végrehajtó Bizottságának körlevele a magyar „egységbontók” ellen (Kolozsvár, 1946. február 20.)
29. Márton Áron tanúvallomása az erdélyi kérdésben kifejtett álláspontjáról (Bukarest, 1949. december 6.)
30. Nékám Sándornak, a bukaresti magyar misszió vezetőjének jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek az RSZDP OMB-nak választási javaslatáról, és az erdélyi magyarságnak a román választásokon való részvételének esélyeiről (Bukarest, 1946. március 18.)

A hatalomba került kisebbség [pdf, 683.3k]
31. Az MNSZ megyei központi bizottságainak beszámolói a brassói központi intézőbizottsági ülésen (Brassó, 1946. március 18–20.)
32. Az MNSZ központi szakbizottsága vezetőinek válaszai a Központi Intézőbizottsága brassói gyűlésén (Brassó, 1946. március 18–20.)
33. Az MNSZ Központi Intézőbizottsága brassói ülésének határozata (Brassó, 1946. március 20.)
34. Balogh Edgár levele az MNSZ-en belül uralkodó állapotokról az RKP (Kolozs megyei) vezetőségéhez (Kolozsvár, 1946. április 6.)
35. Kacsó Sándor levele Simó Gyulához, amelyben kifogásolja a nemzetiségi jogok biztosítása érdekében alkalmazott MNSZ-taktikát (Kolozsvár, 1946. április 8.)
36. Kurkó Gyárfás önbírálata a Világosság című napilapban megjelent cikke miatt (1946. május.)
37. Jegyzőkönyv az MNSZ nemzetiségi törvénytervezetének kongresszusi vitájáról (Székelyudvarhely, 1946. június 28–29.)
38. Keresztúri Antal MKP küldött beszámolója az MNSZ székelyudvarhelyi kongresszusáról (1946. július.)
39. Jegyzőkönyv az MNSZ Országos Végrehajtó Bizottságának üléséről, amelyen kiértékelték a székelyudvarhelyi kongresszust (1946. július. 11–12.)
40. Jelentés Antal Dániel országos alelnöknek és Pletkovich József az ellenőrző ügyosztály vezetőjének 1946. július 25. és 30. közötti bukaresti ellenőrzéséről
41. A bukaresti magyar misszió tanácsosa, Gyöngyössy István jelentése Magyarország külügyminiszterének az erdélyi magyar „aktivisták” politikai elképzeléseiről (Bukarest, 1946. augusztus 1.)
42. Jegyzőkönyv az MNSZ Országos Végrehajtó Bizottságának üléséről, amelyen megvitatták a választási propagandát, a nemzetiségi törvényt és a csángó kérdést (Kolozsvár, 1946. augusztus 2.)
43. Jegyzőkönyv az MNSZ Országos Végrehajtó Bizottsága üléséről, amelyen megvitatták a nemzetiségi törvényt és a szociáldemokratákkal való választási együttműködést (Kolozsvár, 1946 augusztus 27.)
44. Nékám Sándor bukaresti követségi tanácsos beszámolója az MNSZ bukaresti sajtótájékoztatójáról (Bukarest, 1946. szeptember 26.)
45. Az MNSZ Országos Végrehajtó Bizottságának ülése, amelyen megvitatták a sérelmek tárgyában a kormányhoz intézett távirat bukaresti fogadtatását és a választási lista összeállítását
(Kolozsvár, 1946. október 4.)
46. Nékám Sándor bukaresti követségi tanácsos beszámolója Magyarország külügyminiszternek az MNSZ választási listájáról és esélyeiről (Bukarest, 1946. október 11.)
47. Részletek a Magyar Népi Szövetség egyik választási propaganda füzetéből (1946.)
48. Gyöngyössy István követségi tanácsos jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek a romániai parlamenti választásokról (Bukarest, 1946. november 25.)
49. Jegyzőkönyv az MNSZ Országos Végrehajtó Bizottsága üléséről, amelyen Kurkó Gyárfás beszámolt a parlamenti csoport munkájáról és munkatervéről, valamint a választási eredményekről (Kolozsvár, 1946. december. 16.)
50. Juhász Lajos jelentése az RKP-nak az MNSZ központjában 1946 második félévében végzett munkájáról (Bukarest, 1947. január 2.)
51. Gyöngyössy István követségi tanácsos jelentése a romániai magyar–zsidó viszonyról (Bukarest, 1947. január 13.)
52. Az MNSZ megyei szervezeti elnökök és titkárok közös ülésének jegyzőkönyve (Kolozsvár, 1947. március 25–26.)

A szervezeti önállóság felszámolása [pdf, 501.7k]
53. Luka Lászlónak, az RKP KB Politikai Bizottsága tagjának felszólítása a magyar kisebbség „népfrontos” politikájának megváltoztatására (Kolozsvár, 1947. május 22.)
54. Az RKP Kurkó-ellenes bírálatának feldolgozása az MNSZ központi aktívaülésén (1947. május 29.)
55. Az MNSZ Országos Végrehajtó Bizottsága bukaresti ülésének jegyzőkönyve, amelyen megvitatták a Luca-cikk tanulságait (Bukarest, 1947. május 30. – június 2.)
56. Az MNSZ Központi Végrehajtó Bizottságának határozata a követendő új politikai irányvonalról (Bukarest, 1947. június 2.)
57. A román hírszerzés jelentése a csángókérdésről (1947. június 20.)
58. Titkosszolgálati feljegyzés a Márton Áron és az MNSZ vezetősége között a György Lajos elleni támadás ürügyén kirobbant konfliktusról (Kolozsvár, 1947. szeptember 12.)
59. Az MNSZ temesvári kongresszusának jegyzőkönyve (Temesvár, 1947. november 22.)
60. Az MNSZ temesvári kongresszusának határozata (Temesvár, 1947. november 21–23.)
61. Az MNSZ Központi Intézőbizottságának határozata a választások tárgyában (Nagyvárad, 1948. március. 6.)
62. Az MNSZ szervezeti jelentése az 1948. március 1. és július 12. közötti időszakról (Bukarest, 1948. július)
63. Az MNSZ Központi Intézőbizottsága csíkszeredai ülésének jegyzőkönyve (Csíkszereda, 1948. július 23–24.)
64. Az MNSZ kolozsvári kongresszusának jegyzőkönyve (Kolozsvár, 1948. december 10–12.) 65. Az MNSZ Központi Végrehajtó Bizottságának határozata (Kolozsvár, 1948. december 10–12.)

Az önfeloszlatás útján [pdf, 301k]
66. Jegyzőkönyv a megyei káderiskola-igazgatók és szeminárium-vezetők értekezletéről, amelyen kiértékelték a káderiskolák működését (Bukarest, 1949. április 12–13.)
67. László István MNSZ-aktivista jelentése a csíksomlyói búcsúról (Bukarest, 1949. június 6.)
68. Széll Jenő követ jelentése Kállai Gyula külügyminiszternek a kolozsvári letartóztatásokról (Bukarest, 1949. november 12.)
69. Az MNSZ Központjának munkajelentése 1950. május 1-től 31-ig terjedő időszakról (Bukarest, 1950. június 13.)
70. Feljegyzés az MNSZ Központi Végrehajtó Irodájának üléséről, amelyen döntöttek a magyar sajtó átszervezéséről és a titói elhajlás feldolgozásáról (Bukarest, 1950. október 9.)
71. Feljegyzés az MNSZ Végrehajtó Irodájának október 23-i üléséről, amelyen megvitatták Miron Constantinescu bírálatát (Bukarest, 1950. október 25.)
72. Jelentés az MNSZ tartományi és rajoni szervezeteinek helyzetéről (Bukarest. 1951. február 7.)
73. Jelentés az 1951. március 14-i marosvásárhelyi békapapi gyűlésről (Bukarest, 1951. március 17.)
74. Jegyzőkönyv az RMP KV titkárságának üléséről, ahol felvetődött az MNSZ „magyar demokratikus bizottsággá” való átalakítása (Bukarest, 1951. április 19.)
75. Az MNSZ Végrehajtó Irodája értekezletének jegyzőkönyve az MNSZ átszervezése utáni feladatairól (Bukarest, 1951. június. 8.)
76. Miron Constantinescu bírálatának feldolgozása az MNSZ Végrahajtó Irodája ülésén (Bukarest, 1951. szeptember. 13.)
77. A nacionalizmus elleni harc feldolgozása az MNSZ Végrehajtó Irodájának 1951. október 11-i ülésén (Bukarest, 1951. október 11.)
78. Az MNSZ Végrehajtó Irodájának határozata a jobboldali elhajlásról (Bukarest, 1952. április 12.)
79. Az MNSZ tartományi szervezeteinek jelentése az alkotmány-tervezet és a Magyar Autonóm Tartomány létrehozásának feldolgozásáról (Bukarest, 1952. augusztus 5.)
80. Juhász Lajos elnöki kinevezésének feldolgozása a Központi Végrehajtó Iroda rendkívüli ülésén (Bukarest, 1952. szeptember 1.)
81. Az MNSZ vezető aktivistáinak és az RMP képviselőinek közös ülése, ahol megvitatták az önfeloszlatás határozattervezetét (Bukarest, 1953. február 18.)
82. Az MNSZ Központi Intézőbizottságának határozata a szervezet önfeloszlatásáról (Bukarest, 1953. február 20.)
Felhasznált irodalom [pdf, 97.7k]
Személynévmutató [pdf, 171.4k]
Helynévmutató [pdf, 39.8k]
Tárgymutató [pdf, 50.3k]
Intézménymutató [pdf, 44.5k]
Rezümé/Rezumat/Sumary [pdf, 60.4k]