nyomtat

megoszt

Sztálin a székelyeknél. A Magyar Autonóm Tartomány története (1952–1960)
STEFANO BOTTONI
Katalóguscédula:
Cím: Sztálin a székelyeknél. A Magyar Autonóm Tartomány története (1952–1960)
Szerző: STEFANO BOTTONI

Megjelenési adatok:
Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 2008
Nyelv: magyar
Kategória: MÚLTUNK KÖNYVEK (Pro-Print Könyvkiadó)
Témakör: kisebbségtörténet
Tárgyszó: kisebbség, Magyar Autonóm Tartomány, Székelyföld
Műfaj: tanulmányok
ISBN: 978-973-8468-80-1
Teljes kötet letöltése: [pdf, 2109.7k]
Tartalom:
Címlap [pdf, 39.1k]
Előszó [pdf, 104.1k]
1. fejezet. A Magyar Autonóm Tartomány létrehozása (1950–1952) [pdf, 221k]
1.1. Az 1950-es közigazgatási reform és az első szovjet javaslatok
1.2. Az új alkotmány előkészítése és Luka László szerepe
1.3. A Magyar Autonóm Tartomány születése 1952 nyarán
1.4. Mellékhatások: a lakosság reakciója
2. fejezet. Differenciálódó román nemzetiségpolitika (1953–1955) [pdf, 375.6k]
2.1. Kényszerpályán: az autonómia kezdetei
2.2. Sztálin után: folytonosság és törések a román belpolitikában
2.3. A MAT mint nem intézményes keret: a Statútum-ügy
2.4. A centrum–periféria viszony 1954-ben igazodás és válságjelek között
2.5. Magyarország új szerepe
2.6. „Haladó hagyományaink ápolása”
3. fejezet. Üvegház? Politika, kultúra, gazdaság a Magyar Autonóm Tartományban [pdf, 501.1k]
3.1. A működtetők világa: a politikai elit összetétele és funkciói
3.2. Az elit önazonossága és társadalomképe
3.3. Ideológiai harc és nemzeti küldetés: kultúra az üvegházban
3.4. Pártos szellemiség: az Igaz Szó
3.5. Harcias szórakozás: a Székely Színház
3.6. Tájékoztatás és nevelés: a Vörös Zászló keretizmusa
3.7. A gazdasági fejlődés útján? Az autonómia társadalmi dimenziója
4. fejezet. Az 1956-os magyar forradalom hatása Romániában és a MAT-ban [pdf, 621.1k]
4.1. Ellenőrzött enyhülés Romániában
4.2. A XX. kongresszus utáni bizonytalanság és a magyar kérdés kiéleződése
4.3. A forradalom visszhangja
4.4. Az állambiztonság válasza
4.5. Önbírálat és ideológiai szigorítás a MAT-ban
4.6. A katolikus kérdés és Márton Áron szerepe
5. fejezet. Zárójel bezárva: a MAT elsorvasztása és átszervezése (1959–1960) [pdf, 419.1k]
5.1. Államépítő terror: az 1956 utáni megtorlások mérlege és funkciója
5.2. A MAT és a szocialista erkölcs: közbűnözés és politikai vétség 1956 után
5.3. Tartalom nélküli forma. A MAT utolsó évei
5.4. Munkalátogatások a pártközpontból
5.5. Gazdaságfejlesztés: az utolsó vita Bukaresttel
5.6. Végjáték: a Maros-Magyar Autonóm Tartomány születése
Utószó [pdf, 59.5k]
A kötetben felhasznált források [pdf, 53.6k]
Rövidítések
Mutatók [pdf, 90.1k]