nyomtat

megoszt

Bibliográfia

 

Magyar -- zsidó viszony a XX. századi Erdélyben

1.      Lya Benjamin: The Determinants of Jewish Identity in Inter-War Transylvania. Studia Judaica 1996. 68-77.

2.      Gheorghe I. Bodea: Jewish Political Life and Press in Transylvania between the Two World Wars. Studia Judaica 1991. 88-93.

3.        Randolph L. Braham: Romanian Nationalists and the Holocaust: The Drive to Refurbish the Past. In: Jewish Studies at the Central European University I, Budapest, 2000, 11--26.

4.      Holly Case: A holokauszt és az erdélyi kérdés a II. világháború után. Molnár Judit (szerk.): A holokauszt Magyarországon európai perspektívában. Balassi Kiadó, Bp., 2005. 340-353.

5.      Emeric Csengeri: Political Essays on Zionism in Transylvania (19th and 20th Century). Studia Judaica. 1993. 44-53.

6.      Gaal György: Az erdélyi zsidóság az első világháborút követő időszakban. Beilleszkedés a két világháború közötti romániai viszonyokba. Korunk 1991. 8. 1029-1034.

7.      Uő: Zsidó és zsidó származású tanárok a kolozsvári egyetem tanári karában. Múlt és Jövő 2000. 1. 89-101.

8.      Gáll Ernő: Kisebbség a kisebbségben. Regio 1993. 2. 81-98.

9.      Gidó Attila: Erdélyi zsidó intézmények a két világháború között. Korunk 2002. 4. 44-52.

10.  Uő: Az erdélyi zsidó intézmények identitásformáló szerepe a két világháború között. Uo. 2004. 8. 63-75.

11.  Uő: Zsidó jelen-lét Romániában. Regio 2004. 3. 3-22.

12.  Glück Jenő: Sajtójelentések a zsidókérdésről Romániában és Észak-Erdélyben (1940-1944). Századok 1995. 6. 1364-1370.

13.  Uő: Adatok az észak-erdélyi zsidó hitközségek történetéhez (1940-1944). Magyar egyháztörténeti vázlatok 1997. 1-2. 49-61.

14.  Uő: A gyulafehérvári izraelita hitközség története. In: Levéltári Szemle 2004. 2. 34-45.

15.  Ladislau Gyémánt: Învăţământul evreiesc din Transilvania. Perspectivă istorică. https://www.goethe.de/MS/buk/archiv/material/gyemant.doc

16.  Zvi Hartman: Zionism in Transylvania between the World Wars: From Ideology to Practice. Studia Judaica 1996. 200-210.

17.  Hegyi Ágnes: Információáramlás az információkorlatozás idején a holokauszt erdélyi dokumentumai alapján. In. Randolph l. Braham (szerk): Tanulmányok a holokausztról. II. Balassi Kiadó: Budapest, 2002. 155-202.

18.  Uő: Dés zsidó közösségének virágzása és hanyatlása. In. Randolph l. Braham (szerk): Tanulmányok a holokausztról. III. Balassi Kiadó: Budapest, 2004. 143-210.

19.  Horváth Sz. Ferenc: Az Erdélyi Lapok ideológiája. Zsidókérdés, katolikus antiszemitizmus és nemzetiszocializmus Erdélyben (1932-1940). Regio 2004. 3. 101-141.

20.  Karády Viktor: Csoportközi távolság, réteghelyzet, a zsidó -- keresztény házasságok dinamikája Erdélyben a világháborúk között. Korunk 1991. 8. 941-954.

21.  Uő: Jews in Freemason Lodges in Transylvania and in Voivodina before 1940. Studia Judaica 1996. 184-199.

22.  Lőwy Dániel: A kolozsvári Concordia zsidó színház története. Múlt és Jövő 2000. 1. 75-79.

23.  Uő: A Kis Szamostól a Potomacig. Kolozsvár egykori zsidó szellemisége és a Dumaposta asztaltársaság. Dávid Gyula és Veress Zoltán (szerk.): Kő, bronz, buldózer -- Láthatatlan és újra látható emlékműveink. Erdélyi Könyv Egylet, Stockholm, 2004. 123-139.

24.  Uő: A Szamos-parti város Wallenbergje. A Dunánál 2005. 2. 50-56.

25.  Victor Neumann: Evreii din Banat şi Transilvania de Sud în anii celui de-al doilea război mondial. https://www.goethe.de/MS/buk/archiv/material/neumann.doc

26.  Németh László: Degré Alajos miniszteri biztosi tevékenysége a székely szombatosok ügyében, 1941-1944. Történelmi Szemle 2005. 1-2. 69-88.

27.  Ivan Sanders: "Transylvanism" and Jewish Consciousness. Studia Judaica 1996. 61-67.

28.  Tibori Szabó Zoltán: Románia és a holokauszt. Felemás szembenézés a múlttal. Szabadság 2003. június 19. -- augusztus 9.

29.  Uő: Az erdélyi zsidó közösség sorsa a második világháborút követő időszakban (1945-1948). I-II. Korunk 2004. 8. 76-85. és 2004. 9. 77-88.

30.     Uő: Csík vármegye zsidósága. I-III. A HÉT 2004. 2/43 -- 2/45.

31. Balázs Sándor: Etnikum, kultúra, politikai opció. In: Korunk 1991. 8. (2) 970–976.

32. Bucs Erika: The Reorganization of the Jewish Community after World War II (1945–1950). Case Study: Sighetu Marmaţiei. In: Studia Judaica 2010. (18) 312–322.

33. Faur, Antonio: Considerations Regarding the Illegal Pathways for Crossing Jews from Hungary in Romania (May–August 1944). In: Studia Judaica 2011. (19) 25–35.

34. Faur, Antonio: The Petition Addressed by Theodor Fischer to the French Delegation at the Paris Peace Conference (August 7, 1946). In: Studia Judaica 2007. (15) 231–241.

35. Gidó Attila – Sólyom Zsuzsa: Kolozsvár, Nagykároly és Nagyvárad zsidó túlélői. A Zsidó Világkongresszus 1946-os észak-erdélyi felmérése. Working Paper, nr. 35/2010, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca. (https://www.ispmn.gov.ro/uploads/35%20pt%20web%20final.pdf)

36. Gidó Attila – Pál János: Kiapadó búvópatak. Szombatosok az unitárius egyházban 1944 után. In: Keresztény Magvető 2010. 4. (116) 386–395. (https://kermagv.unitarius.com/2010/KerMag_2010-4.pdf)

37. Gidó Attila: On Transylvanian Jews. An Outline of a Common History. Working Paper, nr. 17/2009, Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, Cluj-Napoca, 40 p. (https://www.ispmn.gov.ro/uploads/gido_21.pdf)

38. Gyémánt, Ladislau: Under Four Dictatorships. Ten Years in the Life of a Jewish Community in Transylvania 1940–1950. In: Studia Judaica 2011. (19) 11–24.

39. Hartman, Zvi: A Jewish minority in a multiethnic society. During a change of governments: The Jews of Transylvania in the interwar period. In: SHVUT 2000. 9. (25) 162–182.

40. Kovács Kiss Gyöngy: A város egyenrangú polgáraiként. A kolozsvári zsidók emancipáció utáni történetéhez. In: Korunk 1991. 8. (2) 1023–1028.

41. Lőwy Dániel: A Soá nagyváradi emlékírói. In: Várad 2010. 8. (10)

42. Neumann, Victor: Judaic Religious Reform and Political Emancipation of the Jews in Banat Region. In: Studia Judaica 2010. (18) 128–193.

43. Pál János: Zsidókérdés a Magyarországi Unitárius Egyház nemzet- és egyházépítő stratégiájának tükrében (1940–1944). I–II. In: Keresztény Magvető 2009. 3. (115) 381–320. és 2009. 4. (115) 531–560.

44. Sebestyén Mihály: A meggyökerezéstől az emancipációig. In: Korunk 1991. 8. (2) 933–940.

45. Tibori Szabó Zoltán: Auschwitz-jegyzőkönyvek: Kikhez jutottak el és mikor? In: Braham, Randolph L. (szerk.): Tanulmányok a holokausztról V.. Balassi Kiadó, Budapest, 2011. 172–202.