nyomtat

megoszt

Falubibliográfia – a tanulmányok kiválasztásának szempontjairól
Untitled Document

Falubibliográfia – a tanulmányok kiválasztásának szempontjairól

A tanulmányok válogatása során több szempontot is követtünk. Mindenekelőtt arra törekedtünk, hogy reprezentatív válogatást nyújtsunk az erdélyi falvakkal foglalkozó társadalomtudományok, a néprajz, az antropológia és a szociológia rendszerváltás utáni terméséből. Bár tisztában vagyunk azzal, hogy egy ilyen terjedelmű válogatásba az említett szakterületek számos képviselőjének írásai nem kerülhettek be, mégis reméljük, hogy jól tükrözi az újabb kutatások révén kirajzolódó erdélyi faluképet.

A kiválasztott anyagok között néhány román nyelvű tanulmány is megjelenik. Ezekkel célunk az volt, hogy általuk az erdélyi falvakról nyújtott kép teljesebb legyen, e tanulmányok révén olyan nézőpontok és témák is megjelenjenek, amelyek a magyar falvakban kutató magyarul író társadalomkutatók falurajzaiból rendszerint kimaradtak.

Végül pedig a tanulmányok kiválasztása során azt is igyekeztünk szem előtt tartani, hogy a válogatás hasznosítható legyen a felsőoktatásban, azaz lehetőség szerint tartalmazza a szociológia, az antropológia és a néprajz szakokon a vidékkel, falvakkal kapcsolatos egyetemi előadások bibliográfiai anyagát is.