nyomtat

megoszt

Ismertetés

A Vladimir Tismăneanu vezette elnöki bizottság jelentése alapján 2006. december 18-án Traian Băsescu államelnök elítélte a román kommunista rendszert, amelyet illegitimnek és kriminálisnak nevezett. A bizottság által kidolgozott összesen 660 oldalas jelentés szerves részét képezi a magyar kisebbség történetére vonatkozó rész is, amely a jelentés III. fejezetében található. A jelentés magyar vonatkozású alfejezetét a Salat Levente bizottsági tag által koordinált, fiatal történészekből álló kutatócsoport szerkesztette, amelynek tagjai voltak Stefano Bottoni, a Bolognai Egyetem oktatója, László Márton, a Pázmány Péter Egyetem PhD hallgatója és a marosvásárhelyi Teleki Téka munkatársa, Lázok Klára, az ELTE PhD hallgatója és a csíkszeredai Sapientia oktatója, Nagy-Mihály Zoltán, a pécsi egyetem doktorandusza és az EME főmunkatársa, Novák Csaba Zoltán, a bukaresti egyetem PhD hallgatója és a Román Akadémia marosvásárhelyi fiókintézetének munkatársa, valamint Olti Ágoston, az ELTE PhD hallgatója.

Első körben mind a hatukat elfogadta a bizottság, a levéltári akkreditáció előkészítésekor azonban kiderült, hogy csak három személy számára tudnak belépőt biztosítani. Önkéntes alapon végül Stefano Bottoni, Novák Zoltán és Olti Ágoston vállalták a tiszteletdíjjal és az utazással kapcsolatos költségek visszatérítésével sem járó, július elejétől szeptember végéig tartó levéltári munkát. Lázok Klára, Nagy Mihály Zoltán és László Márton a megyei levéltárakban folytatott kutatásokkal, illetve a dokumentum megszövegezésében vállalt együttműködésével segítette a kutatócsoport munkáját.

A jelentés magyar vonatkozású fejezetének újdonságát elsősorban a megközelítés módja adja, fontossága a magyar kisebbségtörténetnek a román hivatalos történetírásba való beemelésében és ezzel egyidejűleg a magyarság és a kommunizmus kapcsolatára vonatkozó egyes tévhitek eloszlatásában áll.