nyomtat

megoszt

A Romániai autonómia-elképzelések 1989 után összeállításról

Romániai magyar autonómiatörekvések 1989 után

Az autonómia kérdésköre minden bizonnyal az 1989-es rendszerváltást követő politikai diskurzus legvitatottabb kisebbségi vonatkozású témája.

Az eltelt tizenhét évben szinte nem találunk olyan vezető politikust vagy a közéletben rendszeresen megszólaló értelmiségit, aki legalább egyszer ne mondott volna véleményt az ügyben. Versengő értelmezések és koncepciók, a legkülönbözőbb hangvételű nyilatkozatok, eltérő taktikai célzatú állásfoglalások láttak napvilágot.

Az autonómiatörekvések legfontosabb dokumentumai azok a törvénytervezetek, amelyek az etnikai vonatkozású autonómia-megoldások intézményesítéséről általánosan vagy konkrétan rendelkeznek. Az 1989 és 2006 közötti időszakban 15 ilyen tervezet született – kizárólag magyar szerzők tollából.

Emellett jelentős számú, a kérdéskör különböző aspektusait érintő tanulmány és elemzés jelent meg, elsősorban folyóiratokban, de kötetben is.

Az autonómia blokk szerkesztésekor három célt követtem.

Egyrészt szerettem volna felvázolni az autonómiatörekvések történetének legfontosabb pillanatait, a vonatkozó közbeszéd alakulásának lényegesebb pontjait. Másrészt hozzáférhetővé kívántam tenni a kisebbségi autonómia intézményesítéséről általánosan vagy konkrétan rendelkező jogszöveg-tervezeteket. Harmadrészt, hogy egy helyen elérhetők legyenek a témát tudományos igényességgel tárgyaló, illetve a további tudományos munkák során nélkülözhetetlen szövegek.

A blokk első részét az autonómiatörekvések történetét, recepcióját, a diskurzus alakulását 1989-től 2004-ig végigkövető, Udvardy Frigyes kisebbségtörténeti kronológiája és Kuszálik Péter RMDSZ-kronológiája alapján összeállított Romániai autonómia-kronológia alkotja.

Második részét a kodifikált autonómiakoncepciók gyűjteménye adja.

Harmadik része a romániai autonómiatörekvésekkel foglalkozó legfontosabb elemzésekből állt össze. A válogatási kritériumom a szövegek tudományos értéke volt.

Elsősorban tanulmányokat és könyveket válogattam be, de néhány, különösen informatív és új szempontokat hozó publicisztikai jellegű írásonak is helyet biztosítottam.

A romániai autonómiatörekvések témájába vágó társadalomtudományi irodalom jelentős része ezáltal bekerült a Digitális Szövegtárba.

Bognár Zoltán