nyomtat

megoszt

Bevezető

A válogatás azzal a céllal készült, hogy a nacionalizmusról szóló megközelítéseket és elméleteket bemutassa. Az első két részben a magyarul hozzáférhető klasszikus szövegek, valamint egy, a klasszikus megközelítéseket összegző tanulmány kapott helyet. A következő részben szereplő tanulmányok a nemzetre, nacionalizmusra vonatkozó fogalmakat tisztázzák, emellett bemutatjuk a legfontosabb elméleteket is. Az elméleti összegzések és az antropológiai megközelítések az előbbi részben prezentált kérdéseket finomítják. A módszertani megközelítéseket bemutató részben azok a tanulmányok kaptak helyet, amelyek a különböző megközelítések hiányosságaira hívják fel az olvasó figyelmét, valamint új értelmezési kereteket javasolnak a nacionalizmus jelenségének alaposabb megértéséhez. A válogatás végén helyet kaptak a legfontosabb magyar nyelven megjelent tanulmányok, amelyek normatív irányból közelítik meg a nacionalizmust.

Az összeállítás során elsősorban az elméleti és fogalmi megközelítésekre fektettük a hangsúlyt, egy minél átfogóbb bemutatásra törekedve.

A válogatásban olyan tanulmányok, fejezetek szerepelnek, amelyek révén megismerhető a nacionalizmus kialakulása, valamint a nemzet, mint érték, központba kerülése. A kiválasztott írások a nacionalizmus és a modernitás, a nacionalizmus és a nemzet, valamint a nemzet és az állam közötti összefüggéseket tekintik át.