nyomtat

megoszt

Sajtómappa


[2012. okt. 25.] Digitalizálás az interkulturalitásért (II.)

A kisebbségi kérdéseknek szentelt legjelentősebb romániai lap a két világháború között kiadott Magyar Kisebbség nemzetpolitikai szemle. A folyóirat 1922–1942 között kétheti rendszerességgel jelent meg Lugoson. 1923. június 20-ától román nyelvű testvérlappal egészült ki, amely 1942 júniusáig havi rendszerességgel látott napvilágot Glasul Minorităţilor (később Die Stimme der MinderheitenLa Voix des Minorités) címmel. Az első három évfolyam csak román nyelvű írásokat tartalmaz, 1926-tal kezdődően viszont többnyelvűvé válik a folyóirat, tanulmányokat és ismertetéseket közöl német, francia és angol nyelven is. Ahogyan az a főszerkesztő Jakabffy Elemér visszaemlékezéseiből kiderül, ezt a lépést több indítóok is motiválta: „Románul közöltettek ebben azok a cikkek, amelyeket a Román kormány és közvélemény részére szántam, német nyelven, amelyekkel a szakirodalmat gyarapítani és panaszainkat ismertetni törekedtem, franciául a Népszövetségnek írtakat. Mert folyóirataim ide is eljutottak, sőt biztos tudomásom szerint, egyízben még a Szent Atya is olvasta a La Voix des Minortiés egyik 1929 évi számát, azt, amelyben a Romániával megkötött konkordátum parlamenti tárgyalását és ennek kapcsán a magyarság bíráló hangját ismertettem.”  A szerkesztőség döntése következtében a folyóirat eljutott és ismertté vált a legtöbb európai tudományos műhelyben és szerkesztőségben, ahol kisebbségi kérdésekkel foglalkoztak.


A folyóirat elektronikus változata a román Nemzeti Kulturális Alap (Administrația Fondului Cultural Național) támogatását élvező Digitalizálás az interkulturalitásért II. projekt keretében készült el, a kolozsvári Jakabffy Elemér Alapítvány és a partnerként együttműködő Media Index Egyesület megvalósításaként. A Glasul Minorităţilor folyóirat mellett, ugyancsak a program keretén belül elkészült kilenc, a kisebbségi kultúrával, illetve kisebbségi kérdésekkel foglalkozó kötet elektronikus változata is, lévén ezek a Bárdi Nándor és Veres Péter szerkesztette Fizionomia etnică şi confesională fluctuantă a regiunii carpato-balcanice şi a Transilvaniei, illetve Legea privind drepturile minorităților naționale şi etnice din Ungaria (1993) című kötetek, valamint Beke György Fără interpret, Benkő Samu Permanenţă şi devenire, Bretter György Crez şi istorie, Gáll Ernő Dimensiunile convieţuirii, Gergely András Istoria Ungariei, Imreh István Viaţa cotidiană la secui és Jakó Zsigmond Philobiblon Transilvan című kötetei.


A program keretében megvalósított munkák az Erdélyi Magyar Adatbank román oldalán olvashatók:  www.referinte.transindex.ro.