Adatbank.ro / digitális szövegtár  / ERDÉLYI SZELLEM
nyomtat

megoszt

ERDÉLYI SZELLEM
 • Uralkodó irányok, eszmék és jelszavak a társadalmi fejlődésben. Pásztortűz, 1921. I. kötet, 18. sz., 741–745.; 1921. I. kötet, 19. sz., 770–773.; 1921. I. kötet, 20. sz., 787–791.; 1921. II. kötet, 21. sz., 32–36.; 1921. II. kötet, 22. sz., 75–81.; 1921. II. kötet, 23. sz., 165–175. [dok, 345.1k] [pdf, 235k]
  BALOGH ARTHUR
 • A népkisebbségek kérdése mint világprobléma. Pásztortűz, 1922. I. kötet, 13. sz., 403–408. [dok, 65.5k] [pdf, 67.3k]
  BALOGH ARTHUR
 • Hivatás és élet. Elmélkedések, prédikációk, előadások. Minerva. Irodalmi és Nyomdai Műintézet Részvénytársaság Kiadása, Cluj–Kolozsvár, 1938. [dok, 535k] [pdf, 352.5k]
  IMRE LAJOS
 • Belső revízió és az új erdélyi magyar ideológia. Jegyzetek Makkai Sándor „Harc a szobor ellen” c. könyvéhez. Erdélyi Helikon, 1933/9, 629–635. [dok, 77.3k] [pdf, 103k]
  JANCSÓ BÉLA
 • Erdély történelmi hangulata 1916-tól Trianonig. In Kacsó Sándor (szerk.): Erdélyi Magyar Évkönyv. A kisebbségi magyar polgár kézikönyve. A „Brassói Lapok” és a „Népujság” kiadása, Braşoc/Brassó, 1937, 37–48. [dok, 120.8k] [pdf, 118.8k]
  MOLTER KÁROLY
 • A szellemi szabadság tisztelete a kultúrpolitikában. Pásztortűz, 1922. I. kötet, 22. sz., 557–559. [dok, 50.2k] [pdf, 83.2k]
  TAVASZY SÁNDOR
 • A szociális és gazdasági törekvések theologiai-etikai megitélése (A szocializmus és a kommunizmus). Minerva. Irodalmi és Nyomdai Műintézet Részvénytársaság Kiadása, Cluj–Kolozsvár, 1931. [dok, 340.5k] [pdf, 233.1k]
  TAVASZY SÁNDOR
 • A világnézeti irányok és alapproblémák. I. A világnézet belső képe. Pásztortűz, 1921, II. kötet, 29. sz., 551–553. [dok, 48.1k] [pdf, 86.4k]
  TAVASZY SÁNDOR