nyomtat

megoszt

Méliusz József. Monográfia.
BORCSA JÁNOS
Katalóguscédula:
Cím: Méliusz József. Monográfia.
Szerző: BORCSA JÁNOS

Megjelenési adatok:
Bukarest—Kolozsvár, Kriterion Könyvkiadó, 2001
Kategória: KRITERION KÖNYVEK
Témakör: irodalom
Műfaj: monográfia, adattár
ISBN: ISBN 973-26-0641-X
Teljes kötet letöltése: [pdf, 2851.1k]
Tartalom:
Elõszó

Félmúlt Bogdán László verseiben

I. Méliusz József epikája
I. 1. Emlékezés és önismeretigény (Város a ködben)
I. 1. 1. Küzdelem az írói létért
I. 1. 2. A narráció gyõzelme – a regény szövegközelbõl
I. 1. 3. A kézirattól a könyvig, azaz: a regény regénye
I. 1. 4. A mû befogadása
I. 2. Eszmék és eszmények regénye (Sors és jelkép)
I. 2. 1. Az írói cselekvés útján
I. 2. 2. Szöveg és világ – szövegvilág
I. 2. 3. A mû megjelenése és odisszeája, a befogadás szakaszai

II. Folytonosság és megszakítottság Méliusz József lírájában
II.1. Méliusz lírája az indulás éveiben (1930–1932)
II.2. Méliusz elsõ költõi pályaszakasza (1933–1946)
II. 3. Méliusz második költõi pályaszakasza (1955–1962)
II. 4. Méliusz költõi életmûvének kiteljesedése (1963–1967)
II. 5. Számvetés és új utak keresése a Méliusz-lírában (1968–1983)

III. Önértelmezés Méliusz József esszéprózájában
III. 1. Bevezetõ
III. 2. A Napnyugati kávéház
III. 3. A Tranzit kávéház
III. 4. A Zsilava nem volt kávéház

IV. Az írói pálya és életmû modellje – A Horace Cockery-Múzeum
Utószó
Függelék
Életrajzi áttekintés
Méliusz József mûvei
Írások Méliusz József mûveirõl (válogatás)
Névmutató