nyomtat

megoszt

Erdély öröksége. Erdélyi emlékírók Erdélyről VII. Erdély változása 1703—1750
MAKKAI LÁSZLÓ (szerk.), CS. SZABÓ LÁSZLÓ (közreműködött)
Katalóguscédula:
Cím: Erdély öröksége. Erdélyi emlékírók Erdélyről VII. Erdély változása 1703—1750
Szerző: MAKKAI LÁSZLÓ (szerk.), CS. SZABÓ LÁSZLÓ (közreműködött)

Megjelenési adatok:
Franklin-Társulat, Budapest, 1941
Nyelv: magyar
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: történelem
Tárgyszó: emlékirat, napló, önéletírás, Erdély története
Műfaj: emlékiratok
Válogatás Apor Péter, II. Rákóczi Ferenc, Mikes Kelemen, Szakál Ferenc, Dániel István, Dienes József, Bethlen Kata írásaiból.
Teljes kötet letöltése: [pdf, 1711.5k]
Tartalom:
Címoldal [pdf, 39.9k] [doc, 22.5k]
TOLNAI GÁBOR: Bevezetés [pdf, 143.7k] [doc, 114.2k]
APOR PÉTER: Erdély változása. Részletek «Metamorphosis Transsilvaniae» című munkájából (Monumenta Hungariae Historica, Írók II. kötet, Pest, 1863., a 315—318., 321—328., 329—333., 341—363., 375—393., 400—414., 416—443. lapokról.) [pdf, 294.5k] [doc, 368.6k]
II RÁKÓCZI FERENC: Egy bűnös vallomása. Részletek «II. R. F. önéletrajza» címen Domján Elek fordításában (Miskolc, 1906.) megjelent, eredetileg latinul megírt vallomásaiból, az 1—19., 71—84., 115—165., 169—202. lapokról. [pdf, 386.7k] [doc, 507.4k]
MIKES KELEMEN törökországi leveleiből. Négy levél «M. K. törökországi levelei»-nek a Remeírók képes könyvtárában (Bp. 1905.) megjelent kiadása 49—53. és 202—204. lapjairól. [pdf, 75k] [doc, 50.7k]
SZAKÁL FERENC naplója. Teljes szövegközlése a «Történelmi emlékek a magyar nép községi és magánéletéből» c. sorozat II. kötete 38—79. lapjain kiadott naplónak. [pdf, 133.4k] [doc, 148.5k]
VARGYASI DANIEL ISTVÁN életének leírása. Teljes szövegközlése a Daniel Gábor : «A vargyasi Daniel-család eredete» (Bp. 1816.) c. munka függelékében, a 341—397. lapokon, Marosi Gergely magyar fordításában megjelent, eredetileg latin nyelven írt önéletírásnak (Descriptio vitae). [pdf, 198k] [doc, 227.3k]
HERMÁNYI DIENES JÓZSEF emlékírása. Néhány utólagos pótlás kivételével teljes szövege a Kelemen Lajos által Kolozsvárt, 1925-ben kiadott (Minerva-Könyvtár 3.) emlékírásnak. [pdf, 192.4k] [doc, 242.2k]
BETHLEN KATA: Életemnek folyása. Részlet «B. K. életének maga által való rövid leírása» c. önéletrajzából, a Nagyszebenben évjelzés nélkül megjelent első kiadás 7—90. lapjairól. [pdf, 164.8k] [doc, 143.9k]
Időrendi táblázat [pdf, 52.7k] [doc, 24.1k]
Az írók életrajzi adatai [pdf, 72.7k] [doc, 36.9k]