nyomtat

megoszt

Erdély öröksége. Erdélyi emlékírók Erdélyről X. Két ország ölelkezése 1791–1867
MAKKAI LÁSZLÓ (szerk.), CS. SZABÓ LÁSZLÓ (közreműködött)
Katalóguscédula:
Cím: Erdély öröksége. Erdélyi emlékírók Erdélyről X. Két ország ölelkezése 1791–1867
Szerző: MAKKAI LÁSZLÓ (szerk.), CS. SZABÓ LÁSZLÓ (közreműködött)

Megjelenési adatok:
Franklin-Társulat kiadása, Budapest
Nyelv: magyar
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: történelem
Tárgyszó: emlékírók, Erdély története
Műfaj: emlékiratok
Válogatás Bethlen Lajos, Kazinczy Ferenc, Déryné Széppataki Róza, Kemény Zsigmond, Jakab Elek, Bisztray Károly, Gyulai Pál, Deák Farkas és Mikó Imre írásaiból.
Teljes kötet letöltése: [pdf, 1908.7k]
Tartalom:
Címoldalak [pdf, 67.1k] [doc, 24.1k]
Bisztray Gyula: Bevezetés [pdf, 191.1k] [doc, 222.2k]
Bethlen Lajos önéletírása. Teljes szövege, későbbi feljegyzései nélkül, «Önéletírásá»-nak, melyet Szádeczky K. Lajos adott ki Kolozsvárt, 1908-ban. [pdf, 234.8k] [doc, 294.4k]
Kazinczy Ferenc erdélyi leveleiből. Szemelvények az «Erdélyi levelek»-nek a «Nemzeti Könyvtár» c. sorozat 12. köteteként, Budapesten 1880-ban megjelent kiadása 3–4, 63–65, 75–76, 84–85, 88, 102–103, 107–108, 170–173, 185–187, 285–287 és 332–333. lapjairól. [pdf, 122.1k] [doc, 84k]
Déryné Széppataki Róza naplójából. Szemelvények «Naplója» Bayer József által sajtó alá rendezett kiadása (Budapest, é. n.) II. kötetének 117–129., 130–139., 141–145., 150–157., 159–165. és 186. lapjairól. [pdf, 140.1k] [doc, 146.4k]
Kemény Zsigmond: Erdély közélete 1790–1848. Részlet ezen című tanulmányából, Kemény munkáinak a Magyar Remekírók c. sorozat 32. kötetében megjelent gyüjteménye (Budapest, 1905.) 208–264. lapjairól. [pdf, 207.4k] [doc, 259.1k]
Jakab Elek: Szabadságharcunk történetéhez. Szemelvények ezen című munkája (Budapest, 1881.) 159–173. és 391–401. lapjairól. [pdf, 136.4k] [doc, 107.5k]
Bisztray Károly önéletírásából. Részlet. Az eredeti kéziratból közzéteszi Bisztray Gyula. [pdf, 198.5k] [doc, 198.1k]
Gyulai Pál erdélyi útinaplója. Teljes szövegközlés. Megjelent az «Olcsó Könyvtár» című sorozatban, 1920-ban, Budapesten. [pdf, 106.4k] [doc, 98.8k]
Deák Farkas: Fogságom története. Részletek ezen című munkája (Pest, 1869.) 1–69., 96–97 és 179–182. lapjairól. [pdf, 233.2k] [doc, 248.8k]
Mikó Imre: Erdélyi Múzeum Egyesület. Teljes szövegközlés. Megjelent Kántor Lajos kiadásában az «Erdélyi Tudományos Füzetek» 37. számaként, Kolozsvárt, 1931. [pdf, 135k] [doc, 141.3k]
Időrendi táblázat [pdf, 64.8k] [doc, 40.4k]
Az írók életrajzi adatai [pdf, 69.6k] [doc, 47.6k]
A szerkesztő megjegyzései [pdf, 63.4k] [doc, 39.4k]
Tartalomjegyzék [pdf, 56.1k] [doc, 28.2k]