nyomtat

megoszt

Erdély öröksége. Erdélyi emlékírók Erdélyről VIII. A másik magyar haza 1750-1790
MAKKAI LÁSZLÓ (szerkesztette), CS. SZABÓ LÁSZLÓ (közreműködött)
Katalóguscédula:
Cím: Erdély öröksége. Erdélyi emlékírók Erdélyről VIII. A másik magyar haza 1750-1790
Szerző: MAKKAI LÁSZLÓ (szerkesztette), CS. SZABÓ LÁSZLÓ (közreműködött)

Megjelenési adatok:
Franklin-Társulat Kiadása, Budapest, 1941
Nyelv: magyar
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: történelem
Tárgyszó: Erdély, emlékírók, naplók
Műfaj: emlékiratok
Válogatás Bod Péter, Rettegi György, ifj. Halmágyi István, Conrad Mihály, Naláczi József, Kis András, Domokos Ferenc, Bajesdi Vitán Sándor és Götffy Borbála írásaiból.
Teljes kötet letöltése: [pdf, 1400.1k]
Tartalom:
Címoldalak [pdf, 48.2k] [doc, 25.6k]
Jancsó Elemér: Bevezetés [pdf, 113.5k] [doc, 103.4k]
Bod Péter Önéletírása. Teljes szövege a Jancsó Elemér által az «Erdélyi Ritkaságok» c. sorozatban (4. sz. Kolozsvár, 1940.) megjelent önéletrajznak.A szöveg az eredeti kiadás 79—149. lapjain olvasható. A latin részeket Valentiny Antal fordította magyarra. [pdf, 237.8k] [doc, 251.4k]
Rettegi György emlékirataiból. Részletek a «Hazánk» c. folyóirat I—III. köteteiben megjelent emlékiratból (I. 133—147., 212—221., 293—296., 362—364 lapokról). [pdf, 164.5k] [doc, 174.1k]
Halmágyi István: Az oláh és székely határőrség felállítása. Részletek naplóiból, melyek a Monumenta Hungariae Historica c. gyűjtemény II. sorozatának 38. köteteként (Bp. 1906.) jelentek meg. A közölt részletek e kiadás 24—26., 13—17., 19., 23., 27., 27., 28., 32—33-. 33—35., 38—39., 44—46., 51—51., 53—54., 55., 57., 60., 65—66., 69., 71., 72—73., 74—78.. 80—81., 85—86., 89., 92—93., 95., 96., 97., 100—101 és 116—120. lapjairól valók. [pdf, 146.7k] [doc, 174.6k]
Heidendorfi Conrad Mihály Önéletírásából. Részlet önéletrajzából, az Archiv des Vereines für Siebenbürgische Landeskunde, Neue Folge XV. 127—152. lapjairól. Németből fordította Opfermann Ernő [pdf, 144.6k] [doc, 145.4k]
Báró Naláczi József emlékirata. Teljes szövege a Kelemen Lajos gondozásában megjelent emlékiratnak (Napkelet folyóirat, Kolozsvár, 1920—21.). [pdf, 100.7k] [doc, 88.1k]
Kis András és Domokos Ferenc: Erdélyben véghezvitt pusztítása és feltámadása Oláh-Hórának. Teljes szövege a «Hazánk» c. folyóirat III. évfolyama 149—153 lapjain közölt levélnek. [pdf, 74.2k] [doc, 48.6k]
Bajesdi Vitán Sándor: A dévai mezőn a Horákkal történt csatáknak rövid de igaz leírása. Teljes szövege a «Kolozsvári nagy naptár» 1866. évi folyamában közölt emlékiratnak. [pdf, 77.5k] [doc, 60.4k]
Götffy Borbála: Néhai Mátisfalvi Götffy László háznépének Hóra pórhada miatt esett romlása. Teljes szövege a fenti cím alatt Pesten, 1823-ban megjelent emlékiratnak. [pdf, 186.9k] [doc, 241.7k]
Időrendi táblázat [pdf, 56.5k] [doc, 30.7k]
Életrajzi adatok [pdf, 63.7k] [doc, 36.4k]
Tartalomjegyzék [pdf, 57.5k] [doc, 29.2k]