nyomtat

megoszt

Erdély öröksége. Erdélyi emlékírók Erdélyről II. Sárkányfogak 1572–1602
MAKKAI LÁSZLÓ (szerk.), CS. SZABÓ LÁSZLÓ (közreműködött)
Katalóguscédula:
Cím: Erdély öröksége. Erdélyi emlékírók Erdélyről II. Sárkányfogak 1572–1602
Szerző: MAKKAI LÁSZLÓ (szerk.), CS. SZABÓ LÁSZLÓ (közreműködött)

Megjelenési adatok:
Franklin-Társulat, Budapest
Nyelv: magyar
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: történelem
Tárgyszó: történelem, emlékírók
Műfaj: emlékiratok
Kovacsóczi Farkas, Bethlen Farkas, Gyulai Pál, Somogyi Ambrus, Egy ismeretlen jezsuita, Baranyai Decsi János, Szamosközy István és Enyedi Pál írásaiból.
Teljes kötet letöltése: [pdf, 1604.7k]
Tartalom:
Címoldalak [pdf, 47.2k] [doc, 39.9k]
Cs. Szabó László: Bevezetés [pdf, 232.8k] [doc, 271.4k]
Kovacsóczi Farkas: Báthori István dicsérete. Szemelvények. A mű eredeti címe: De laudibus illustrissimi Stephani Batorei de Somlio. Venetiis, 1571. (Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest, Apponyi-gyüjtemény 443. sz.) A szemelvényesen közölt rész a 8/a. levelen kezdődik. Latinból fordította Novák József. [pdf, 111.1k] [doc, 124.4k]
Bethlen Farkas: Báthori István uralkodása. Szemelvények. A mű eredeti címe: Historia de rebus Transsylvanicis. II. Cibinii, 1782. A közölt részletek a 231–400. lapokon találhatók. Latinból fordította Szilágyi János. [pdf, 159.7k] [doc, 212.5k]
Gyulai Pál: Emlékirat Báthori István királynak az oroszok nagyfejedelme ellen 1580-ban viselt háborújáról. Teljes szövegközlése a «Commentarius rerum a Stephano rege adversus magnum Moschorum Ducem gestarum, anno 1580» című Kolozsvárt 1581-ben megjelent munkának. Egyetlen ismert példánya a marosvásárhelyi Teleki-tékában. A latinnyelvű mű magyar fordítása Koncz Józseftől a Hadtörténelmi Közlemények 1897. évfolyamának 467–483. lapjain jelent meg. [pdf, 105.6k] [doc, 120.3k]
Somogyi Ambrus: Báthori Zsigmond első évei. Részlet «Historia rerum Ungaricarum et Transsilvanicarum ab anno 1490 usque 1606» című munkájából (Scriptores rerum Transsilvanicarum. Ediderunt J. C. Eder et J. Benigni de Mildenberg, T. II. v. II. Cibinii, 1840. a 107–129. lapokról). Latinból fordította Szilágyi János. [pdf, 113.5k] [doc, 131.1k]
Ismeretlen jezsuita: A jezsuiták Erdélyből való kiűzetésének története. Teljes szövegközlése a «Repetita breviter de nostrorum e Transilvania ejectione historia” című névtelen jelentésnek (Fontes Rerum Transsylvanicarum, ed. A. Veress, V. Budapest, 1921. a 21–29. lapokról). Latinból fordította Szilágyi János. [pdf, 81k] [doc, 80.9k]
Baranyai Decsi János: Báthori Zsigmond harcai a török ellen. Szemelvények «Magyar históriájából» (Monumenta Hungariae Historica, Scriptores 17. k. Pest, 1866., a 12–282. lapokról). Latinból fordította Novák József. [pdf, 261.5k] [doc, 329.7k]
Szamosközy István: Báthori Zsigmond, Báthori András és Mihály vajda históriája. Szemelvények «Rerum Transilvanarum Pentades» című művéből (Monumenta Hungariae Historica, Scriptores 28. k. Budapest, 1878. a 4–366. lapokról). Latinból fordította Novák József. [pdf, 300.7k] [doc, 421.9k]
Enyedi Pál énekéből az erdélyi veszedelmekről. Részlet az Enyedi Pál nevével jelzett, de valójában Szamosközy István által írott töredékből (Mikó Imre: Erdélyi Történelmi Adatok, I. Kolozsvár, 1855., a 177–190. lapokról). [pdf, 106.1k] [doc, 93.2k]
Időrendi táblázat [pdf, 58.2k] [doc, 46.1k]
Az írók életrajzi adatai [pdf, 65k] [doc, 52.7k]
Tartalom [pdf, 59.6k] [doc, 45.6k]