nyomtat

megoszt

Erdély történelme. Első kötet
KŐVÁRI LÁSZLÓ
Katalóguscédula:
Cím: Erdély történelme. Első kötet
Szerző: KŐVÁRI LÁSZLÓ

Megjelenési adatok:
Kolozsvár, 1859
Nyelv: magyar
Kategória: ERDÉLYI HONISMERETI KÖNYVTÁR
Témakör: történelem
Tárgyszó: Erdély, történelem
Műfaj: monográfia, adattár
Tartalom:
Címoldalak [pdf, 71.6k] [doc, 31.2k]
Előszó [pdf, 73.4k] [doc, 34.3k]
Tartalom [pdf, 83.4k] [doc, 36.9k]
Történetirásunk irodalma [pdf, 127.3k] [doc, 127.5k]
Legrégibb kútfőink
Nemzeti fejdelmeink korszaka kútfejei
Kútfőink kiadásai és kiadói
Történészeink
ELSŐ KORSZAK. AZ ŐSIDŐKTŐL A MAGYAROK KIJÖTTEIG [pdf, 212k] [doc, 222.7k]
1. §. Az ősidők
2. §. Scythia. Agatirzek v. Kazarok
3. §. Dácia
4. §. Krisztus Urunk születése
5. §. Dácia bukása
6. §. A római Dácia
7. §. A góthok
8. §. A húnok
A székely nemzet eredete
9. §. A gepidák
10. §. A longobárdok
11. §. Az avarok
12. §. A mai Európa alakulása
MÁSODIK KORSZAK. A MAGYAR URALOM ALAPITÁSA. [pdf, 145.1k] [doc, 182.8k]
13. §. A magyarok kijövelele
14. §. A honfoglalás
15. §. A székelyek e kori államszerkezete
16. § A vezérek kora
17. §. Szent István király lesz
18. §. Gyula vezér Szt. István ellen
HARMADIK KORSZAK. AZ ÁRPÁDHÁZI KIRÁLYOK ÉS HERCZEGEK. [pdf, 166.8k] [doc, 191k]
19. §. Tájékozás
20. §. Szt. István király
21. §. Péter és Sámuel királyok
22. §. I. Endre, I. Béla királyok
23. §. Salamon, I. Gejza, Szt. László királyok
24. §. A kereszt-hadak kezdete
25. §. Kálmán, II. István, II. Béla királyok
NEGYEDIK KORSZAK. A SZÁSZOK BEJÖVETELÉTŐL. [pdf, 171.9k] [doc, 230.9k]
26. §. A szászok bejövetele
27. §. II. Gejza, III. István, II. László, IV. István királyok
28. §. III. Béla király
29. §. Imre, III. László király
30. §. II. Endre király
31. §. Az oláhok és kenézségek
ÖTÖDIK KORSZAK. A TATÁRDULÁSOK KEZDETE. [pdf, 101.9k] [doc, 109.6k]
32. §. Jellemzés
33. §. IV. Béla király
HATODIK KORSZAK. AZ ÁRPÁDHÁZI KIRÁLYOK ÉS VAJDÁK. [pdf, 135.4k] [doc, 165.9k]
34. §. A vajdai hatalom
35. §. V. István király
36. §. IV. vagy Kún László király 37. §. III. Endre király
HETEDIK KORSZAK. ÁTMENTI KÜZDELMEK. [pdf, 104k] [doc, 110.6k]
38. §. Új irány
39. §. Venczel, Ottó, Robert Károly királyok, s velök szemben Erdély vajdája
40. §. Visszatekintés

A bévezetés tartalma
E kötet tárgymutatója [pdf, 91.3k] [doc, 107k]